Susitiko su tarpukario visuomenės tyrinėtoja

Edvardo TAMOŠIŪNO nuotr.
Ingrida Jakubavičienė Venclauskių namuose kalbėjo apie žmones, tarpukariu kūrusius Lietuvą.
Venclauskių namuose-muziejuje Šiauliuose vyko susitikimas su dr. Ingrida Jakubavičiene, viena iš šiuo metu muziejuje eksponuojamos parodos „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“ kūrėjų.

I. Jakubavičienė jau daugelį metų tyrinėja tarpukario Lietuvos visuomenę, kultūrą, gilinasi į žinomų, reikšmingų Lietuvos šeimų istorijas. Parašė knygas „Seserys. Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė“ (2015), „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“ (2016), „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ (2020), „Ponios Smetonienės virtuvė“ (2020).

Paroda apie tarpukario inteligentų šeimas Venclauskių namuose-muziejuje eksponuojama jau keletą mėnesių. Joje pasakojama apie politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų, akademinio pasaulio atstovų, diplomatų, karininkų, medicinos darbuotojų, pedagogų, menininkų šeimas. Parodoje galima susipažinti ir patyrinėti Smetonų, Stulginskių, Grinių, Tūbelių, Vailokaičių, Venclauskių, Galaunių, Darių, Lozoraičių, Šalkauskių, Jablonskių, Landsbergių, Janulaičių, Dvarionų, Sruogų ir kitų šeimų istorijas.

Parodą „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“ parengė Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune.