Venclauskių namuose – inteligentų šeimų gyvenimas

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Venc­laus­kių na­muo­se-mu­zie­ju­je vei­kia pa­ro­da „In­te­li­gen­tų šei­ma Pir­mo­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“.
Šiauliuose, Venclauskių namuose-muziejuje, veikiančioje parodoje „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“ pristatomos tarpukario šviesuolių šeimos ir jų istorijos. Parodos rengėja – Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune.

Dabartiniai Venclauskių namai-muziejus anksčiau priklausė garsiesiems šiauliečiams Stanislavai ir Kazimierui Venclauskiams – aktyviai, visuomeniškai tarpukario inteligentų šeimai, tad paroda atspindi jų pačių ir amžininkų gyvenimą.

Inteligentų šeimų kasdienybę reprezentuoja politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų, akademinio pasaulio atstovų, diplomatų, karininkų, medicinos darbuotojų, pedagogų, menininkų šeimos – Smetonų, Stulginskių, Grinių, Tūbelių, Vailokaičių, Venclauskių, Galaunių, Darių, Lozoraičių, Šalkauskių, Jablonskių, Landsbergių, Janulaičių, Dvarionų, Sruogų, Petrauskų, Žmuidzinavičių, Zubovų, Didžiokų, Zikarų ir kt.

Pasak parodos rengėjų, jei tautinis ir pilietinis inteligentų susivokimas yra gana plačiai aptartas filosofų ir istorikų, kasdienybės istorija vis dar laukia savo tyrinėtojų.

Ieškodami atsakymų, kokie šeimos rate buvo valstybės vyrai ir moterys, kaip jie auklėjo vaikus, parodos rengėjai inteligentų kasdienio gyvenimo vaizdinį bandė sudėlioti kaip mozaiką – iš atsiminimų, laiškų, fotografijų, to meto spaudos.

XX amžiaus tarpukaryje vyko pokyčiai visuomenės ir šeimos gyvenime. XIX amžiaus lietuvių šeimas, kurias sudarė kelios kartos, gyvenančios po vienu stogu, keitė kitokio tipo šeimos – modernios, sukurtos vienos kartos atstovų. Tuo metu pradėjo formuotis kitoks požiūris ir į vaikų auklėjimą.

Parodoje atskleidžiamas šeimyninis gyvenimas, vestuvės, naujos vaikų auklėjimo nuostatos ir tendencijos, šeimų laisvalaikio pomėgiai, atostogos, akimirkos iš įvairių iškylų, žygių, kelionių. Pristatomi garbūs tarpukario asmenys su savo šeimos nariais namuose, asmeninės jų šventės, šeimų susibūrimai prie šventinių stalų, interjeras.

Paroda Šiauliuose bus eksponuojama iki gegužės 29 dienos.