Šiauliuose – istorinės atminties liudijimai

Edvardo TAMOŠIŪNO nuotr.
Knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ autorės Milda Jarušaitienė ir Ramunė Driaučiūnaitė.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Venclauskių namuose-muziejuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) išleistos knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatymas. Knygos sudarytojos – Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus muziejininkės Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda Jarušaitienė, dailininkė-maketuotoja Aistė Tarabildienė.

Renginį pradėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinys kanklininkas Modestas Ulberkis. Susirinkusius į knygos pristatymą kreipėsi Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė. Renginį vedė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Vilma Karinauskienė.

Knygoje „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“, išleistoje 2021 metais, minint pirmųjų masinių trėmimų iš Lietuvos 80-metį, pateikiamos ištraukos iš 1941 metų tremtinių Teodoros Akvilinos Bliūdžiuvienės, Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės, Dalios Grinkevičiūtės, Danutės Adelės Markevičiūtės, Jono Tallat-Kelpšos, Stasio Tallat-Kelpšos, Algimanto Katiliaus, Kazimieros Narbutienės, politinių kalinių Aleksandro Stulginskio ir Juozo Duoblio dienoraščių ir atsiminimų. Asmeniniai išgyvenimai atskleidžia sukrečiančią ištremtų ar lageriuose įkalintų žmonių kasdienybę.

Knygos pristatyme išsamiai papasakota apie knygoje panaudotų dienoraščių ir atsiminimų autorius, jų likimus. Knyga išleista spalvotai, kad skaitytojas galėtų prisiliesti prie dienoraščių autentiškumo, vizualiai matytų, kokia spalva, šriftu rašė dienoraščių ir atsiminimų autoriai, kaip atrodė piešiniai, kurių taip pat buvo gausu dienoraščiuose.

Renginyje prisiminta Ukraina ir pabrėžta, kad trėmimai į Rusijos gilumą iš Ukrainos yra vykdomi ir šiandien. Diskutuota, ką daryti, kad tremtinių istorijos būtų patrauklesnės jaunimui, kaip skatinti juos domėtis šia sudėtinga ir skaudžia tema.