Pristatyta knyga „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai“

Knygoje „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai“ skaitytojai supažindinami su padavimais, pasakojimais, atsiminimais apie Radviliškio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, išskirtinius kraštovaizdžio objektus, išnykusius vietovardžius.

Ši knyga – jos autoriaus ir sudarytojo Egidijaus Prascevičiaus daugiau kaip 40 metų kauptų duomenų rezultatas. Daugyvenės muziejaus įkūrėjas E. Prascevičius nuo 1980 metų užrašinėjo Radviliškio krašto žmonių pasakojimus ir padavimus, taip pat rinko, sistemino ir kitų autorių užrašytą informaciją, spausdintų ir rankraštinių šaltinių duomenis, susijusius su Radviliškio rajono vietovėmis.

Didžioji dalis šioje knygoje susistemintos informacijos iki šiol neskelbta jokiuose leidiniuose, yra užrašyta paties knygos autoriaus ar kitų pasakojamosios tautosakos rinkėjų.

Knygoje skelbiami tie padavimai ir pasakojimai, kuriuose pasakojama apie konkrečią Radviliškio rajono vietovę, gamtos ar kultūros paveldo objektą, o kūrinio turinys siejamas su tos konkrečios vietovės savybėmis arba jos vardu.

Tekstas gausiai iliustruotas padavimuose ir pasakojimuose minimų išlikusių gamtos ir paveldo objektų nuotraukomis, kurios turėtų padėti geriau suprasti skelbiamus pasakojimus, o norintiems juos aplankyti lengviau surasti minimus objektus.

Pateikiama ir ikonografinė medžiaga – archyvuose rastos nuotraukos, atspindinčios pasakojimuose ir padavimuose minimų vietovių bei objektų raidą.

Knygoje aprašomus objektus skaitytojas gali gyvai pažinti keliaudamas po Radviliškio kraštą.