Audinių fermoje COVID-19 suvaldytas

Redakcijos archyvo nuotr.
Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, atsižvelgusi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus pateiktą informaciją, atšaukė savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl UAB „Fur Farm LT“, įsikūrusios Pavartyčių kaime, laikomoms audinėms nustatyto SARS-COV-2 (COVID-19).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus vedėjas Romualdas Žukauskas rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos narius informavo apie situaciją UAB „Fur Farm LT“ audinių ūkyje.

Pasak jo, nuo 2020 metų gruodžio 29 dieną audinėms nustačius COVID-19 ir vykdant ligos likvidavimo priemones buvo atrenkami mėginiai PGR ir serologiniams tyrimams, vykdomas įtariamai sergančių gyvūnų nugaišinimas, mechaniškai valyti ir dezinfekuoti nugaišusių ar nugaišintų audinių narvai. Buvo uždrausta įvežti ir išvežti gyvūnus, išskyrus dėl kailio nužudytų audinių gaišenas, skirtas techniniam perdirbimui.

Kad liga neplistų, buvo imtasi visų biologinio saugumo priemonių, žvėrelių prižiūrėtojams darbo metu nurodyta neišeiti iš jiems priskirtos darbo vietos (stoginių). Darbuotojai aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis, dezinfekciniu skysčiu. Fermoje iš karto buvo gaišinamos pašaro neėdančios audinės, dėl šios priežasties nugaišinti 98 gyvūnai.

Pagal VMVT rekomendacijas, tyrimai buvo atliekami kas 1–2 savaites. Iš viso ištirtas 151 audinių mėginys. PGR tyrimu ištirtas 71 mėginys, 5 nustatytas COVID-19. Paskutinis teigiamas mėginys nustatytas 2021 metų sausio 4 dieną .

Tris kartus fermoje buvo atliktas serologinis tyrimas, iš viso ištirta 80 mėginių, nustatyta, kad septynioms audinėms yra susidarę COVID-19 antikūnai. Ūkio veterinarijos gydytojas greitaisiais COVID-19 testais ištyrė daugiau nei 400 audinių, teigiamų atvejų nenustatyta.

Pasak R. Žukausko, atlikus epizootinį protrūkio tyrimą šiame ūkyje, atsižvelgiant į šio tyrimo ir laboratorinių tyrimų duomenis, daroma prielaida, kad gyvūnai COVID-19 liga užsikrėtė ne nuo žvėrelius prižiūrinčių darbuotojų, o nuo laukinių gyvūnų (dviem iš trijų genu sekvenavimo būdu tirtoms audinėms buvo nustatyta mutacija, kuri nėra rasta žmonių mėginiuose).

Iš viso nuo pirmojo užfiksuoto atvejo dienos iki 2021 metų vasario 24 dienos dėl įvairių priežasčių nugaišo 387 audinės, didžioji dalis – dėl buvusios labai žemos aplinkos temperatūros. Šiuo metu audinių kritimai neviršija įmonės nustatytos normos (2-4 gyvūnai per parą).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento Radviliškio skyriaus specialistų manymu, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus ir nedidelį gyvūnų kritimą, galima teigti, kad ligos protrūkis UAB „Fur Farm LT“ audinių ūkyje Pavartyčiuose suvaldytas, liga toliau neplinta.