Ar galima dar giliau?

Šiaulių mero Artūro Visocko socialinėje paskyroje publikuojama tokia mero nuotrauka. Fotografijos autorius – G. Beržinis.

Vaizdelis susilaukė didelio A. Visocko sekėjų dėmesio: susižavėjimo šūksnių, liaupsių. Tačiau labiausiai išsiskyrė miesto Tarybos ir mero komandos nario, tikrojo žurnalisto, prodiuserio, kultūros organizatoriaus, kinematografininko, fotomenininko, visuomenininko, gyvenimo improvizatoriaus, radikalaus perfomanso meno kūrėjo, popkultūros šoumeno, netradicinių TV laidų iniciatoriaus, originalaus fotografo ir videomeno pradininko Gedimino Beržinio išsamus pastebėjimas ir gili intervencija:

1

Gediminas Berzinis

Šiame veide yra ir Šypsena ir Rūpestis. Meilė ir Susikaupimas. Atsakomybė ir Laisvė. Nuolankumas ir Garbingumas. Ašaros ir Begalinis Džiaugsmas.

Pagarba.

–-

Gel­to­nų­jų žmo­ge­liu­kų pa­la­to­je la­bai pri­tar­ta to­kioms Šiau­lių me­ni­nin­ko įžval­goms, ta­čiau ir pa­klaus­ta: gal kas ga­li dar gi­liau?

Nu­si­pirk­tas laik­raš­čio plo­tas

1