Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šis užrašas ant Šiaulių universiteto pastato jau visai greitai taps istorija.
Seimas galutinai pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam siūlymui reorganizuoti Šiaulių universitetą (ŠU) prijungimo prie Vilniaus universiteto (VU) būdu. 2021 metų sausio 1 dieną Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VUŠA).
Ketvirtadienį tokį sprendimą iš 93 Seimo narių palaikė 86, susilaikė 6 politikai , vienas balsavo prieš. Akcentuota, kad Šiaulių aukštoji mokykla neturės autonomijos, taps „kamieniniu VU padaliniu.“

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pabrėžė, kad abu universitetai ėjo aktyvaus bendradarbiavimo keliu ir jų sinergija ateityje duos neabejotiną rezultatą.

Žadama, kad Šiaulių universitetui tapus Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ypatingas dėmesys bus skiriamas specialiosios pedagogikos ir informatikos studijoms.

VU statuto nustatyta tvarka VUŠA bus užtikrinamas akademinis ir ūkinis padalinio savarankiškumas, o mokslinio potencialo vystymą užtikrins ŠU pajėgų sujungimas su VU veikiančiomis mokslininkų grupėmis.

Universitetų susijungimo sąlygomis Seime džiaugėsi ne visi. Šiauliuose rinktas Seimo narys Statys Tumėnas iš tribūnos pasakė skaudžią kalbą.

Jis priminė, kad lygiai prieš metus Seime buvo atidėtas universitetų reorganizavimo projektas, nes buvo pasigesta saugiklių, užtikrinančių Šiaulių universiteto išlikimą ir saugą. Deja, per tuos metus jų taip ir neišsiderėta, nes Šiaulių universitetas, anot S. Tumėno, tampa mistiniu kamieniniu Vilniaus universiteto padaliniu, kurio turinys aiškinamas abstrakčiai, neįrodant, kuo jis skirsis nuo fakulteto, centro ar kito padalinio.

Politikas akcentavo atvirkščią procesą – per metus Šiaulių universiteto išsiderėtos pozicijos susilpnėjo. Nebenumatoma, kad skiriant VUŠA direktorių savo poziciją tartų ŠU. Sutartyje beveik nėra galimybių Šiaulių universiteto mokslininkų, darbuotojų atstovams būti išrinktiems į VU tarybą, senatą.

S. Tumėnas kėlė klausimą, ar Lietuvoje tikrai bus 3 pedagogų rengimo centrai? Šiandien studentai į tokias studijas priimami net 8 aukštosiose mokyklose.

Balsavimo metu susilaikęs Seimo narys vylėsi, kad Vilniaus universitetas supras, kad į savo šeimą priima 70 metų pedagogų rengimo patirtį turinčią instituciją.

„Svarbu, kad Vilniaus universitetas suprastų, kad naujasis darinys reikalingas ne tik ketvirtajam Lietuvos miestui, bet ir visam Šiaurės Lietuvos regionui. Akcentuoju: ne tik kaip pedagogų rengimo centras, bet kaip šviesos židinys su savo mokslinio tyrinėjimo centrais, biblioteka, dailės galerija, botanikos sodu, meno ir sporto kolektyvais. Jei Vilniaus universitetas to nesupras, Šiaulių regioną ištiks intelektinė sausra“, – perspėjo S. Tumėnas.

Jis iš Seimo tribūnos atsiprašė tų, kuriuos palietė ne visada pasisekusi ir buksuojanti reforma, kuri reorganizuojamuose universitetuose „atėmė ne vieną profesinio tobulėjimo galimybę, sunaikino pilietiškumo iniciatyvas, užgesino kūrybingumo ir mokslinio atradimo ugnį“.

2020 metais VUŠA raidos plano įgyvendinimui numatyta skirti 5,05 milijonus eurų, kurių didžioji dalis – iš ES struktūrinių fondų. Svarbiausią lėšų poreikį sudaro lėšos, reikalingos dėstytojų atlyginimams suvienodinti. Lėšos VUŠA finansavimui 2021 ir vėlesniais metais bus kasmet numatomos valstybės biudžete, universitetui pagrindus jų poreikį.

VU ir ŠU iš universitetų tinklo optimizavimo lėšų fondo jau skirta 31,99 milijono eurų ES finansavimo lėšų.