Šiaulių arenos koncesija: 5 metams ir be mokesčio

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių arena po pusantrų metų gali turėti naują operatorių.
Šiaulių miesto savivaldybė rengiasi skelbti koncesijos konkursą Šiaulių arenai valdyti. Rugpjūčio 5 dieną miesto Tarybos posėdyje bus svarstomos koncesijos sąlygos.

Pagal 2006 metų birželio 8 dieną pasirašytą Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutartį Šiaulių miesto savivaldybės administracija suteikė VŠĮ „Pramogų sala“ leidimą vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šiaulių arenos eksploatavimu – arenos plėtra, atnaujinimas, pakeitimas, remontas, valdymas, naudojimas ir priežiūra. Koncesijos sutarties galiojimo teminas – 15 metų nuo sutarties sandorio dienos, tačiau Šiaulių miesto savivaldybė skelbia, kad sutarties galiojimas baigiasi 2022 metų gruodžio 12 dieną – praėjus 16,5 metų po sutarties pasirašymo.

Sutartyje yra punktas, kad sutarties pradžia skaičiuojama nuo turto perdavimo dienos, todėl laikas skaičiuojamas tik nuo 2007 metų pabaigos. Ši gudri ekvilibristika lėmė, kad koncesijos mokestį koncesininkui Savivaldybė mokės pusantrų metų ilgiau, nei sutartyje numatyta koncesijos trukmė.

Šiaulių miesto valdžia jau seniai kritikavo 2006 metais pasirašytą koncesijos sutartį. Po derybų su koncesininku sutartį pavyko koreguoti, o koncesijos mokestį „Pramogų salai“ sumažinti nuo 215 tūkstančių eurų iki 160 tūkstančių.

Atsižvelgiant į tai, kad būsimasis koncesininkas neturės pareigos investuoti į Šiaulių arenos infrastruktūrą, numatomas tik 5 metų koncesijos sutarties terminas. Perduoto turto savininke ir toliau išliks Šiaulių miesto savivaldybė. Konkursą laimėjusiam arenos valdytojui Savivaldybė nemokės koncesijos mokesčio.

Koncesininkui suteikiama teisė vykdyti komercines veiklas – renginių organizavimą, patalpų, automobilių stovėjimo aikštelės nuomą (subnuomą), reklaminių plotų nuomą, maitinimo organizavimą.

Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Ija Jancienė politikus informavo, kad konkurso sąlygose, kurios dar bus teikiamos tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, planuojama įpareigoti būsimą koncesininką užtikrinti, kad kiekvienais kalendoriniais metais Šiaulių arenoje vyktų ne mažiau kaip 50 sporto, kultūros, švietimo, verslo, laisvalaikio renginių, kuriuose dalyvautų per 500 žiūrovų. Tai nereiškia, kad arenos valdytojas privalės tiek renginių pritraukti, nes į minėtą skaičių įeis ir Šiaulių miesto reprezentaciniai renginiai.

Turto valdymo skyriaus vedėja aiškino, kad konkursas įvyks dar negreit, nes labai ilgos ir sudėtingos koncesijos procedūros. Pirktos net kelių konsultantų paslaugos. Šiaulių arena – pirmoji šalyje, kuriai organizuojamas antrasis koncesijos konkursas.

Anot I. Jancienės, jei viskas eis kaip sviestu patepta, tai sutartis su naujuoju koncesininku gali būti pasirašyta kitų metų vasaros viduryje, o jis veiklą pradėtų vykdyti nuo 2022 metų gruodžio 13 dienos.