Šiauliečiai stiprūs fizikai, o matematikoje klumpa kas trečias

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė sako, jog ypač džiugina fizikos, chemijos egzaminų rezultatas – jie išlaikyti 100 procentų.
Šiaulių miesto abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal daugumą mokomųjų dalykų yra ir geresni, nei pernai. Bet tarp tų dalykų nėra nei matematikos, nei IT – jų rezultatai prasti.

Šiemet keturių dalykų valstybinius brandos egzaminus šiauliečiai išlaikė 100 procentų. Tai – fizika (pasirinko laikyti 91 miesto abiturientas ir visi išlaikė), chemija (laikė 34 abiturientai ir visi išlaikė), rusų kalba (laikė 23 abiturientai) ir prancūzų kalba, jos egzaminą pasirinko ir sėkmingai išlaikė vienas abiturientas.

„Ypač džiugina fizikos ir chemijos egzaminų rezultatai, tai gamtos mokslai ir tokio aukšto jų egzaminų išlaikymo lygio neturėjome jau dešimt metų“, – akcentavo „Šiaulių kraštui“ Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, informuodama, kaip miesto abiturientai šiemet laikė valstybinius brandos egzaminus.

Vienintelį privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 1 147 abiturientai. Neišlaikė 6,6 procento laikiusiųjų. Pasak E. Minkuvienės, lietuvių kalbą ir literatūrą šiemet abiturientai laikė geriau nei 2020 metais ar 2021 metais. Per ankstesnius penkerius metus šio egzamino neišlaikydavo apie 10 procentų miesto abiturientų.

Geresni šiemet ir istorijos, geografijos, anglų kalbos egzaminų rezultatai. Geografijos neišlaikė apie 2 procentus moksleivių, istorijos – 0,3 procentai arba tik keli moksleiviai, anglų kalbos apie 0,7 procento laikiusiųjų.

„Ženkliai prastesnis nei pernai yra informacinių technologijų egzamino rezultatas, neišlaikė 19 procentų kandidatų, biologijos neišlaikė 6 procentai, ir ,aišku, prasčiausias matematikos rezultatas, – įvardijo Švietimo skyriaus vedėja. – Tik tiek galime pasidžiaugti, kad šiauliečių matematikos bendras išlaikymo rezultatas geresnis už šalies vidurkį.“

Šiauliuose matematiką laikė 650 abiturientų, iš jų kas trečias arba 33 procentai neišlaikė. Trijų gimnazijų (Stasio Šalkauskio, Šiaulių universitetinės, „Saulėtekio“) mokinių rezultatas ženkliai prastesnis ir už šį vidurkį, matematikos neišlaikė kas antras.

Šalyje matematikos neišlaikė 35,4 procento moksleivių, pasirinkusių šį valstybinį brandos egzaminą. Neišlaikęs matematikos egzamino abiturientas negali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą universitetuose ir kolegijose, išskyrus menų studijų programas.

E. Minkuvienė atkreipė dėmesį, jog teikiami duomenys apima ne vien miesto gimnazijų abiturientų rezultatus, bet ir Šiaulių profesinio rengimo centro moksleivių bei kardomųjų Tardymo izoliatoriuje, taip pat anksčiau baigusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas ir nusprendusiųjų perlaikyti egzaminus asmenų rezultatus.

Šiemet daugiausia miesto abiturientų laikė šių mokomųjų dalykų valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros ( 1147), anglų kalbos (863), matematikos (650), istorijos (337), informacinių technologijų (102).Šiemet Šiaulių abiturientai pelnė iš viso 45 šimtukus. Iš lietuvių kalbos ir literatūros egzamino šimto balų įvertinimus gavo 17 abiturientų, matematikos – 6, biologijos – 1, istorijos – 2, anglų kalbos – 14, chemijos – 1, fizikos –2, rusų kalbos – 2 abiturientai.