Šiaulių miesto savivaldybė skolinsis pinigų

„Sidabrės“ nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybė ruošiasi imti  ilgalaikę 3,2 milijono eurų paskolą projektui „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“. Savivaldybė iš banko šią sumą skolinsis 5 metams. Sprendimą miesto Taryba dėl to priims liepos pradžioje.

Šiais metais Savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinių projektų, kurių dauguma yra tęstiniai, už beveik 23 milijonus eurų iš miesto biudžeto lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad pradėtų investicinių projektų darbų apmokėjimui, kurie numatyti atlikti 2020 metais, nepakanka  biudžeto lėšų, reikalinga paskola.

Savivaldybės biudžeto projekte numatyta 3,591 milijono paskolų dengimui ir palūkanų mokėjimui. Kadangi paskolą planuojama paimti antrą ketvirtį palūkanos bus pradėtos mokėti kitais metais.
Šiuos metus miesto Savivaldybė pasitiko turėdama 8,665 milijono eurų skolų.