Radviliškio rajono savanorių pajėgos pasirengusios

Radviliškio savivald. nuotr.
Kiekvienas užsiregistravęs savanoris, prireikus jo pagalbos, bus pakviestas atlikti savanorystės misiją.
Paskelbus karantiną ir siekiant suvaldyti koronaviruso (COVID-19) keliamą grėsmę, Radviliškio rajono pakvietė visus norinčius savanoriauti ir padėti Radviliškio rajono gyventojams šiuo sudėtingu metu.
Į kvietimą savanoriauti atsiliepė per 30 Radviliškio miesto ir rajono gyventojų.

Pirmoji užduotis savanoriams buvo parlydėti iš oro uostų grįžusius Radviliškio rajono gyventojus į izoliacijos vietą. Susitvarkyta puikiai. Grįžtančiųjų vis dar laukiama, tad gali būti, kad tokios savanorių pagalbos dar prireiks.

Kita užduotis savanoriams – informuoti gyventojus apie karantino sąlygų laikymąsi. Dalijamos skrajutės, kuriose primenama elgesio viešose vietose, prekybos centruose taisyklės, galiojančios karantino metu, senjorams primenama, kad telefonu (8 422) 53492 galima kreiptis socialinės pagalbos.

Kiekvienas Radviliškio rajono savivaldybėje užsiregistravęs savanoris turi specialų pažymėjimą su Radviliškio rajono savivaldybės antspaudu ir Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus parašu.

Parengtos rekomendacijos savanoriams, karantino laiku padedantiems žmonėms. Ačiū visiems savanoriams, kurie atsiliepė į Radviliškio rajono savivaldybės kvietimą prisidėti prie koronaviruso infekcijos valdymo.

Kodėl kol kas ne visi užsiregistravę savanoriai pakviesti vykdyti veiklas? Siekiama, kad savanoriai patirtų kuo mažiau socialinių kontaktų, be to, kol kas labai didelio poreikio savanorystės veiklai nėra. Kai tik atsiras daugiau prasmingos ir reikalingos veiklos, būtinai bus pakviesti visi savanoriauti užsiregistravę Radviliškio gyventojai.