Lietuvos kariuomenė minėjo 104-ąsias metines

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Prisikėlimo aikštėje iškilmingai pakelta Lietuvos vėliava.
Vakar buvo minima Lietuvos kariuomenės diena, Šiauliuose iškilmės vyko šventės išvakarėse, lapkričio 22 dieną.

 

Šiaulių įgulos kariai tradiciškai šventės rytą pradėjo šv. Mišių auka Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Karinių oro pajėgų kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas.

11 valandą kariai atžygiavo į Prisikėlimo aikštę, čia buvo sugiedotas Lietuvos himnas, pakelta vėliava.

Iškilmingą rikiuotę sveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių įgulos vadas, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Eligijus Rukšnaitis, kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas.

Rikiuotės metu pagerbti tarnyboje pasižymėję kariai, jiems įteiktos Krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado padėkos bei apdovanojimai. Gyvybę paaukojusių karių atminimas pagerbtas tylos minute bei trispalvių gėlių puokšte.

Iškilmingą rikiuotę tradiciškai užbaigė trys karių savanorių salvės, skirtos Lietuvai Tėvynei, Lietuvos žmonėms ir Lietuvos kariuomenei.

Lapkričio 23-ioji yra oficiali Lietuvos kariuomenės įsteigimo diena. 1918 metų lapkričio 23 dieną buvo išleistas Apsaugos ministerijos įsakymas Nr. 1, kuriuo nurodoma įkurti Apsaugos tarybą, pulkininkas Jurgis Kubilius skiriamas Apsaugos ministerijos štabo viršininku, o pulkininkas Jonas Galvydis-Bykauskas – pirmojo pulko, formuojamo Alytuje, vadu. Tuo metu kariuomenėje buvo apie 100 karininkų ir karo valdininkų ir apie 50 savanorių kareivių.