Miestai pradeda šildymo sezoną

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
Nuo pirmadienio Vilniaus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose pradėtas šildymo sezonas. Panevėžio mieste šildyti pradėta nuo antradienio. Kauno mieste šildymo sezonas pradedamas nuo trečiadienio.

Šiaulių miesto savivaldybė kol kas apie šildymo sezono pradžią nepranešė. Pirmadienį išplatino pranešimą, kad gyventojai gali patys nuspręsti, kada pradėti šildymo sezoną. Savivaldybė primena, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C.

Gyventojai balsų dauguma (50+1 proc.) turi teisę patys nuspręsti dėl šildymo pradžios savo daugiabutyje. Sprendimą pradėti šildymo sezoną anksčiau, nei jo pradžią paskelbė Savivaldybė, organizuoja daugiabučių namų valdytojai – bendrijos pirmininkas arba namo administratorius. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai šildymo sezoną pradeda pagal Savivaldybės nustatytą grafiką.

Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas (vaikų darželiai, lopšeliai, mokymosi įstaigos, ligoninės ir pan.), nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu Savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Pradėjus pastato šildymą ar atnaujinus jį po remonto, kai buvo išleistas šilumnešio vanduo, daugiabučių namų viršutinių aukštų gyventojai turi nuorinti šildymo sistemą, atsukdami nuorinimo ventilius prie kiekvieno šilumos įrenginio, arba leisti tai atlikti šildymo sistemų prižiūrėtojui.

Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų (vaikų darželių, lopšelių, mokymosi įstaigų, ligoninių ir pan.) šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma Savivaldybės institucijos sprendimu.