Šnipinėjimo byloje baigta liudytojų apklausa

ŠAT nuotr.
Kitą šnipinėjimo bylos posėdį Šiaulių apygardos teismas numato kovo 16 dieną.
Šiaulių apygardos teismas baudžiamojoje byloje, kurioje Deimantas Bertauskas ir Algirdas Paleckis yra kaltinami veikdami organizuota grupe kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu Rusijos Federacijos žvalgybos darbuotoju, kitais Rusijos piliečiais, šnipinėję Rusijos žvalgybai, baigė liudytojų apklausą.

Parodymus teismui nuotoliniu būdu davė Sausio 13-osios byloje nuteistas buvęs sovietų karininkas Jurijus Melis ir šios bylos prokurorė Daiva Skorupskaitė-Lisauskienė.

Liudytojas J. Melis teismui pareiškė, jog nei A. Paleckio, nei D. Bertausko nepažįsta, apie šiuos asmenis skaitęs tik žiniasklaidoje. Liudytojas pridūrė, jog su A. Paleckiu niekada nėra susitikęs, su juo nebendravo ir nieko jo neprašė.

J. Melis, atsakydamas į teismo proceso dalyvių klausimus, patvirtino, jog Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovai domisi jo padėtimi, jis su jais bendrauja.

Liudytoja D. Skorupskaitė-Lisauskienė teismui patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios įvykių byloje, su kaltinamaisiais D. Bertausku ir A. Paleckiu jai bendrauti netekę, asmeniškai jų nepažįstanti.

Teismui buvo pateikta teismo proceso dalyvių įvairių prašymų. Kaltinamojo A. Paleckio gynėjai prašė užklausti Valstybės saugumo departamentą (VSD), kad šis atsakytų, ar yra įsipareigojimų tarp VSD ir D. Bertausko, jei taip, kokie jie.

Kaltinamojo gynėjai taip pat pageidavo žvalgybinės D. Bertausko apklausos garso įrašų. Teismas pateikti tokią užklausą įpareigojo valstybės kaltintoją.

Anksčiau įvykusiuose teismo posėdžiuose apklausti aštuoni liudytojai, tada parodymus davė ir liudytojas, kuris anksčiau kartu su A. Paleckiu yra dirbęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Parodymus taip pat davė buvęs Lietuvos liaudies partijos laikinasis pirmininkas V. P., šios partijos atstovai D. T. ir A. Š. Jie papasakojo, kokie santykiai juos siejo su kaltinamaisiais, kada, kokiomis aplinkybėmis su jais susipažino.

V. P. teismui paaiškino, kada, kokiais tikslais, konkrečiai kur ir su kokiais asmenimis susitikinėjo per vizitus Maskvoje, kokias D. Bertausko užduotis jis turėjęs įvykdyti.

Parodymus teismui taip pat davė ir buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis V. I.

Nusikalstama veika galimai vyko nuo 2017 metų vasario iki 2018 metų spalio mėnesio. Kaltinamiesiems galėjo būti suformuotos užduotys rinkti informaciją apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus, teisėjus, taip pat informaciją apie kitas su Rusijos agresija prieš Lietuvą 1990–1991 metais susijusias bylas.

A. Paleckis kaltę neigia, jis tvirtina atlikęs žurnalistinį tyrimą, D. Bertauskas kaltę pripažįsta. Abiem kaltinamiesiems yra taikoma kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra.