A. Paleckiui teismas skyrė 6 metus nelaisvės

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Algirdas Paleckis.
Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį Deimantui Bertauskui ir Algirdui Paleckiui. Jie buvo kaltinami tuo, jog veikdami organizuota grupe kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu Rusijos Federacijos žvalgybos darbuotoju, kitais Rusijos piliečiais, šnipinėję Rusijos žvalgybai.

A. Paleckis pripažintas kaltu.

Vienas išteisintas, kitas nuteistas

A. Paleckiui dėl padarytos nusikalstamos veikos paskirtas laisvės atėmimas šešeriems metams. Į bausmės laiką nuteistajam įskaitytas sulaikyme bei suėmime išbūtas laikas nuo 2018 metų spalio 26 dienos iki 2020 metų balandžio 6 dienos.

Kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. Paleckiui paliktos tos pačios: 50 000 eurų užstatas, dokumentų paėmimas ir intensyvi priežiūra, įpareigojant nuo 21 valandos iki 6 valandos būti savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, esančioje Vilniuje, neišvykti už Vilniaus miesto ribų.

Kaltinamąjį D. Bertauską teismas nuo baudžiamosios atsakomybės atleido ir baudžiamąją bylą jam nutraukė. D. Bertauskui anksčiau paskirtą kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą – teismas iki nuosprendžio įsiteisėjimo pakeitė į rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

A. Paleckio gynėjas sakė apkaltinamąjį nuosprendį neabejotinai skųsiantis.

Už ir prieš

Teismas nustatė, kad kaltinamieji A. Paleckis ir D. Bertauskas, veikdami bendrininku grupe su užsienio valstybės – Rusijos Federacijos žvalgybos atstovu – per ikiteisminį tyrimą nenustatytu šios šalies Federalinės saugumo tarnybos (FST) darbuotoju, kitais Rusijos Federacijos piliečiais, kurių atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas kitoje medžiagoje, vykdydami FST užduotį, šios žvalgybos organizacijos pavedimu nuo 2017 metų vasario 16 dienos iki 2018 metų spalio 10 dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje už piniginį bei kitokį atlygį rinko Rusijos žvalgybą dominančią informacija – šnipinėjo svetimos valstybės naudai.

Vykdydami gautas užduotis D. Bertauskas ir A. Paleckis rinko informaciją apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, taip pat informaciją apie kitus asmenis, susijusius su kitų baudžiamųjų bylų tyrimu.

Kaltinamieji taip pat turėjo rasti Lietuvos institucijose dirbančių asmenų, kurie už neteisėtą piniginį atlygį Lietuvos teisėsaugos institucijoms pateiktų tikrovės neatitinkančią informaciją apie Sausio 13-osios byloje nuteisto Jurijaus Melio sveikatos būklę – siekta, kad tai turėtų įtakos jam skirto suėmimo pakeitimui į švelnesnę kardomąją priemonę ar kitaip palengvinti J. Melio kalinimą.

Kaltinamieji su Rusijos Federacijos atstovais bendravo vadovaudamiesi ypatingo slaptumo ir griežtos konspiracijos taisyklėmis, tarp kurių – sutartinės frazės, specialiai sukurta elektroninio pašto dėžutė. Buvo sutarta, kad Rusijos žvalgybai surinkta informacija bus perduodama tik per betarpiškus susitikimus su šios šalies minėtais piliečiais Rusijoje. Nemokamos metinės vizos į Rusiją, pragyvenimas Rusijos piliečio vasarnamyje Maskvos apskrityje per konspiracinius vizitus – tai atlygis D. Bertauskui ir A. Paleckiui už svetimos valstybės žvalgybos užduočių vykdymą.

Per du kartus Maskvoje A. Paleckis iš Rusijos piliečio gavo 6 000 eurų tokioms išlaidoms, A. Paleckis šį piniginį atlygį pasidalijo su D. Bertausku lygiomis dalimis.

Kaltinamieji gavo ir ranka rašytą, ir spausdintą Lietuvos Respublikos prokurorų, teisėjų, specialistų, tyrusių Sausio 13-osios bylą, sąrašus. D. Bertauskas ir A. Paleckis turėjo surinkti informaciją apie šių asmenų gyvenamąją vietą. Vykdant šią užduotį buvo nuspręsta į pagalbą pasitelkti per ikiteisminį tyrimą nenustatytą kitą asmenį, kuriam A. Paleckis surašė atskirą koduotą dalies Rusijos žvalgybos įvardytų asmenų sąrašą.

Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, jog byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai aiškiai liudija apie tai, kad D. Bertauskas ir A. Paleckis atliko jiems inkriminuotus veiksmus.

Teismas pabrėžė, jog D. Bertauskas visiškai prisipažino dalyvavęs darant inkriminuotą nusikalstamą veiką ir aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės padarytą nusikaltimą, žinomus organizuotos grupės narius, inkriminuotos nusikalstamos veikos darymo modelį.

Atsižvelgdamas į byloje nustatytų aplinkybių visumą ir įvertinęs kaltinamojo D. Bertausko elgesį ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme, jo prisipažinimą, teismas nusprendė, kad yra pagrindo D. Bertauskui taikyti įstatymo numatytas atitinkamas nuostatas, ir jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

Apie A. Paleckio kaltę šnipinėjus teismas sprendė ir iš pastarojo elgesio nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymo metu – itin didelio atsargumo bendraujant su D. Bertausku, kai pokalbiuose buvo naudojami kitų asmenų slapyvardžiai, įvairūs sutrumpinimai, nurodymai D. Bertauskui „jokių užrašų, pavardžių, telefonu per daug nekalbėti, gautus raštelius paimti, bet vėliau išmesti, pokalbiuose jokiu būdu nevartoti Rusijos piliečio, iš kurio gavo užduotis, pavardės, kalbėti vaikštant, būnant mašinoje ir kalbantis pasigarsinti muziką“.

Tokios konspiracijos laikymasis, teismo nuomone, rodo, kad ji buvo reikalinga tik tuo atveju, jog Lietuvos specialiosios tarnybos nesužinotų apie jų ryšius su Rusijos žvalgybos pareigūnais.

A. Paleckio atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad tyčinį baigtą labai sunkų nusikaltimą jis padarė veikdamas organizuota grupe. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad A. Paleckis anksčiau jau buvo teistas dėl nusikalstamos veikos, susijusios su 1991 metų sausio 13-osios įvykiais, tuomet jis neigė sovietinių represinių struktūrų vykdytą agresiją.

Skirdamas bausmę A. Paleckiui, teismas įvertino ir tai, jog A. Paleckio rinkta užsienio valstybės žvalgybą dominanti informacija nepriskiriama informacijai, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, be to, Federalinės saugumo tarnybos užduotys nebuvo iki galo įvykdytos – rinkta Rusijos Federacijos žvalgybą dominanti informacija nebuvo jai perduota.