Fotografijos muziejus šventė gimtadienį

Fotografijos muziejaus nuotr.
Vaclovas Černiauskas, Algimantas Puodžiūnas ir Algirdas Musneckis atrenka fotografijas Šiaulių fotoklubo parodai, 1970 m. Autorius A. K. Dilys.
Vakar Šiaulių Fotografijos muziejui sukako 47-eri – muziejaus įkūrimo data laikoma 1973 metų gegužės 25 diena.

Šiauliuose dar iki muziejaus įkūrimo telkėsi ir aktyviai reiškėsi fotografijos entuziaztai, mylėtojai ir profesionalai. 1966 metais muziejaus idėjos puoselėtojo ir įkūrėjo Antano Kazimiero Dilio pastangomis buvo suburta fotografų bendruomenė ir įsteigtas fotoklubas.

Tais pačiais metais Šiauliuose susitikusi šalies fotoklubų taryba numatė, kad viena iš fotoklubų misijų – rinkti medžiagą apie šalies fotografiją ir rūpintis jos išsaugojimu. Šiaulių fotoklubas pirmiausia rinko viską, kas buvo susiję su jų veikla, tačiau pro akis nepraleido ir visos šalies fotografijos reliktų.

Nuo 1967 metais pradėtas kryptingas darbas muziejaus idėjos įgyvendinimo link, imta sistemingai ieškoti eksponatų būsimai ekspozicijai.

1970 metais, lygiai prieš penkiasdešimt metų, Pirmosios respublikinės fotoklubų meninės fotografijos parodos aptarimo metu, Šiaulių Kultūros namuose, A. K. Dilys visai fotografų bendruomenei paskelbė, kad Fotografijos muziejus jau yra kuriamas Šiauliuose.

Tais metais jau buvo sukaupta per 1 850 eksponatų.

Fotografijos muziejaus, vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje, dabar saugo ir reprezentuoja beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių – Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį.

2014 metais modernizuotame muziejuje organizuojamos parodos, susitikimai, edukaciniai užsiėmimai. 2014 metais muziejuje įkurtas Vito Luckaus fotografijos centras.