Apie laiką, meilę ir debesotyrą

Visi žmonės yra laimingi, tik ne visi tai žino.

2016

Einu į Saulę – gyvybės šaltinį, o iš paskos seka šešėlis – byrantys mano laiko pelenai.

2018

Sustojęs laikas

Laiką atskleidžia žodžiai po to.

Laikas sustojo: negalėjau sakyti po to, nes tai … tęsėsi.

Taip po karų atsiranda net „prarastosios kartos”.

2019

Autobiografija

Turiu dieną, kada gimiau; turiu dieną, kada likau gyvas; tikrai dar turiu dieną, kada išeisiu…

2017

Aukštasis pilotažas

Meilė nenukrenta iš dangaus, meilė užauginama iki dangaus.

Meilė – ne savaeigė mašina; meilė – aukštasis pilotažas!

2019

Nuovargis

„Kas nenori meilės! Žmogus visada nori meilės.“

Tačiau ateina laikas, kai žmogus jau tik nori norėti meilės.

Galiausiai – nenori net norėti norėti meilės.

2019

Būties šizofrenija

Kaip jaustis esančiu, kai žinai, kad esi laikinas?

2017

Susitaikymas

Aš netrokštu anapusinio gyvenimo – nes laimingas buvau ir esu šitame. Ačiū.

2019

Savianalizė

Kelioniumanija – ėjimas link grožio ar bėgimas nuo savęs? Noras pažinti ar pastanga užsimiršti?

2016

Debesotyra

Manoji kraštotyra: nuo daugiaaukščių bebrų namų, pokalbių sunykusiuose kapinynuose iki... debesotyros.

2017

Artėjimas

Pabaigoje – tik piligriminės kelionės po savo buvusio gyvenimo vietas, vis mažėjančiu spinduliu: iki savųjų miestų, iki savo gatvių, iki savo buto durų, iki... prisiminimų.

2015

Gelmė

Esu gėlos vampyras, ramybės ieškantis svetimose šarvojimo salėse.

2000

Išmintis

Senatvėje toli matyti – per tris žmogaus šešėlius vakare.

2011

Akimirka

Per žemę tėviškės

Ropojantis vaikytis

Šešėlis tįstantis kalnelin

Tavų laikų pabaigoje.

2020