Žvilgsnis į ateitį iš praeities (17)

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Buvusi Šiaulių inžinierių kalvė.
Visais laikais taip buvo, taip yra ir šiandien: yra aukštoji mokykla, vadinasi – ir miestas su ateitimi. Labai dideles pastangas ir žygius padarėme, norėdami atsispirti klaipėdiečių iniciatyvai perkelti iš Šiaulių į Klaipėdą buvusio pedagoginio instituto centrą.

Mieste vis daugėjo techninės inteligentijos, aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie galėtų mokyti jaunus inžinierius. Apsvarstėm šiuos klausimus su Henriku Zabuliu, Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministru, kurį pasikvietėm, neva, susipažinti su Pedagoginio instituto veikla.

Vakarienės metu ministras be didelio entuziazmo, bet neprieštaravo mūsų sumanymui dėl Kauno politechnikos instituto Šiaulių filialo statybos. Tačiau pasakė, kad lėšų artimiausiu metu tikrai nebus, nes jau suplanuotos investuoti Vilniuje ir Kaune.

Netrukus su H. Zabuliu nuvykome į Maskvą, aplankėm net kelias sąjungines ministerijas, kurios turėjo įmonių Lietuvoje. Konkrečiai nieko nepavyko susitarti, kad skirtų lėšų instituto įkūrimui Šiauliuose.

Į Šiaulius buvo atvykęs Aleksandras Šokinas, TSRS elektronikos pramonės ministras; tada nevieša, visiems mums žinoma „Nuklono“ gamykla priklausė jo vadovaujamai ministerijai. Kartu su J. Lukausku vežiojome svečią po miestą, rodėme, kas yra gero, aiškinom apie problemas. Parodėme rekonstruotą miesto polikliniką. Jos vadovas J. Valantinas papasakojo apie gyventojams teikiamas paslaugas, kad dėmesingai gydo ir „Nuklono“ darbuotojus.

J. Lukauskas turėjo artistiškų gabumų. Pagal situaciją galėjo keisti veido išraišką nuo labai grėsmingos iki komiškos. Pajautęs, kad svečiui gera nuotaika, pradėjo girti, kokia gera įmonė, panaudodamas grimasų meną, kad „Nuklonas“ dar bus garsesnė visoje Lietuvoje, kai pradės dirbti naujas jaunas įmonės vadovas. Tik bėda, kad reikės daug jaunų specialistų – inžinierių, mieste jų ir taip nepakanka.

Kitą dieną, valgant pusryčius, ministras padėkojo už vakarykštę ekskursiją po miestą, pažintį su žmonėmis. Ir pats prabilo: kaip reikėtų spręsti specialistų klausimą.

Išaiškinom, kad turime projektą inžineriniam institutui statyti, tik jai pradėti neturime lėšų, mieste įmonių nemažai, bet turtingų nelabai yra... Veikite, padėsime. Tada, kai vyko šis pokalbis, projekto dar neturėjome. Bet tikrai tada buvo pradžia. Netrukus prasidėjo Kauno politechnikos instituto Šiaulių filialo statyba.

(Bus daugiau)