Kolekcininko albume – senosios Lietuvos šventovės

Šiaulietis kolekcininkas Petras Kaminskas 40 numeruotų egzempliorių tiražu išleido albumą „Bažnyčios, koplyčios, cerkvės, sinagogos Lietuvoje 1903–1945“.

Leidinyje surinkta ir abėcėlės tvarka susisteminta 416 įvairių maldos namų fotografijų: bažnyčių, koplyčių, cerkvių, sinagogų, fotografuotų nuo 1903 iki 1945 metų. Ne visos šventovės išlikusios iki šių dienų – dalis liko tik įamžintos to meto fotografų.

Po kiekviena fotografija yra trumpas aprašymas: vietovė, tikslus pastato pavadinimas, pastatymo data, nurodomas fotografas, fotografavimo data, fotografijos savininkas. Kad būtų paprasčiau naudotis leidiniu, jo pabaigoje pateiktos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Albumo viršelyje panaudota Sereikių koplyčios (Šiaulių r.) fotografija iš P. Kaminsko kolekcijos.

Įžangos žodį albumui apie sakralinę Lietuvos architektūrą parašė Ričardas Jakutis.

P. Kaminskas dėkingas draugams, kolekcininkams, savųjų archyvų saugotojams, kurie skolino fotografijas, suteikė reikiamą informaciją apie įvairius maldos namus: Janinai Budrienei, Ričardui Jakučiui, Vaidotui Januliui, Astai Kaminskienei, Gediminui Kaminskui, Audriui Kanaukai, Aristidui Kildušiui, Dangirui Mačiuliui, Jonui Nekrašiui, Česlavai Rimkienei, Arvydui Skeriui, Dainiui Šidagiui, Stanislovui Veličkai iš Šiaulių, Sauliui Kruopiui, Vyčiui Ramanauskui, Dianai Stapulionienei, Laimučiui Stapulioniui iš Vilniaus, Daivai Kšivickienei, Algimantui Kšivickui iš Jonavos, Raimundui Juciui iš Gargždų, Rolandui Juknevičiui iš Zarasų, Arvydui Jurkaičiui iš Utenos, Algirdui Liorentui iš Kuršėnų, Sigitui Šimkui iš Radviliškio, Alinai Šivickaitei iš Ginkūnų, Kazimierui Urbeliui iš Pakapės, Mantui Vaitiekūnui iš Marijampolės.

Kolekcinius leidinius P. Kaminskas leidžia nuo 2013 metų.

Albumas „Bažnyčios, koplyčios, cerkvės, sinagogos Lietuvoje 1903–1945“ – jau 25-asis. Ankstesnių albumų pavadinimai nurodyti naujausiojo leidinio nugarėlėje.