Šiaulių ir Vilniaus universitetų jungtuvės turėtų baigtis 2020-asiais

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Rugsėjo 1-ąją Šiaulių universitetas pasitiko dar būdamas savarankiškas.
Vyriausybė nusprendė, kad toliau skatins universitetų jungimosi iniciatyvas ir teiks paramą toms aukštosioms mokyklos, kurios priims sprendimus dėl jungimosi bei turės aiškius šio proceso planus. Tai numato Vyriausybės priimti universitetų tinklo pertvarkos plano įgyvendinimo priemonių pataisymai.

Vyriausybės patvirtintame priemonių plane tikslinami Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminai – numatoma, kad reorganizavimo procedūros pasibaigs 2020 metais. Tai padaryta atsižvelgus į Seimo 2019 metų balandžio 26 dieną priimtą nutarimą, kuriuo nustatyta, kad reorganizavimas turėtų įvykti iki 2020 metų liepos 1 dienos.

Lietuvos sporto universiteto (LSU) tarybai atsisakius jungtis prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), plane šios nuostatos atsisakoma, nuspręsta stiprinti LSMU jame sutelkiant medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų sričių potencialą. Iš LSU laukiama ateities veiklos vizijos.

Vyriausybė taip pat priėmė protokolinį sprendimą siūlyti Mykolo Romerio universitetui ir Vilniaus Gedimino technikos universitetui iki  spalio 7 dienos apsispręsti dėl jungimosi procedūros.