Šiauliai nutraukė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos miestais

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Tarybos sprendimą nutraukti Šiaulių bendradarbiavimo sutartis su Kaliningradu ir Baranovičiais inicijavo ir parengė Tarybos narys Malik Agamalijev.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba vienbalsiai nutraukė bendradarbiavimą su miestais partneriais: Kaliningradu (Rusija) ir Baranovičiais (Baltarusija). Greičiausiai miestui tai nėra didelis praradimas, tačiau siunčia palaikymo žinutę ukrainiečiams. Nors bendradarbiavimas šiuos miestus siejo su Šiauliais 13–19 metų, apie jo rezultatus viešai prieinamų žinių nėra. Dažniausiai būdavo apsikeičiama oficialiomis delegacijomis įvairių švenčių proga. Nors buvo aštrokų viešų diskusijų, sutartis reikia stabdyti, ar nutraukti, politikai ryšius su minėtais miestais nukirto.

Iniciatyva – ne mero

Šiaulių politikai ėmė inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių su Kaliningradu ir Baranovičiais nutraukimo procesą dar praėjusią savaitę, tačiau meras Artūras Visockas buvo už santykių sustabdymą, o ne nutraukimą.

„Šis klausimas yra sprendžiamas kartu su URM. Bendradarbiavimas bus nutrauktas (sustabdytas – aut. past.) antradienį. Tai bus padaryta mano antru laišku. Taryboje liktų ne reikalo turinys, o forma ir formalumas. Kils klausimas, o kas čia buvo padaryta? Todėl yra pateiktas pasiūlymas šį klausimą svarstyti gyvame Tarybos posėdyje kovo 10 dieną ir sukurti gilesnę politinę žinią“, – socialiniuose tinkluose spyriojosi meras.

Jo argumentai neįtikino ne tik opozicijos, bet ir kai kurių bendražygių. Politikai siūlė atsisakyti fanfarų ir atlikti viską operatyviai. Buvęs vicemeras ir mero bičiulis, Seimo narys Domas Griškevičius stebėjosi, su kuo meras kalbasi URM, jei jau keletas miestų tokį žingsnį žengė, o jam vis dar kažkas trukdo.

„Nežinau, ką jūs dar ten sprendžiat“, – rašė Seimo narys merui ir pridėjo lentelės su užrašu „Ruskij korabl, idi na...“ nuotrauką.

Nėra dviejų kelių

Mero pozicijai nepritaręs Tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Malik Agamalijev parengė kovo 4 dienos Tarybos posėdžiui sprendimo projektą nutraukti bendradarbiavimo sutartis su minėtais miestais.

Aiškinamajame rašte politikas išdėstė tokio sprendimo motyvus: 2022 metų vasario 24 dieną pradėtą vykdyti atvirą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, kad Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą vykdoma su tikslu perimti šios valstybės kontrolę ir nuversti teisėtai išrinktą Ukrainos valdžią, o Rusijos Federacija yra jau įvykdžiusi dalies Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos teritorijų okupaciją ir šiuo metu vykdo tolesnę Ukrainos okupaciją bei šliaužiančią Baltarusijos aneksiją. Atkreiptas dėmesys į aktyvų Aliaksandro Lukašenkos režimo dalyvavimą Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą strategijoje ir į Rusijos karių sutelkimą Baltarusijos teritorijoje.

Tarybos sprendimui pritarė visi į miesto Tarybą išrinkti ir posėdyje dalyvavę 29 politikai.

Socialiniuose tinkluose sustabdymą, o ne nutraukimą palaikęs Juozas Pabrėža Tarybos posėdyje kalbėjo, kad norėtų, jog būtų palikta galimybė informuoti, išreikšti poziciją, kalbėtis su tais žmonėmis minėtuose miestuose, kurie nepritaria ir nepalaiko Putino bei Lukašenkos agresinės politikos. Jis prisiminė pats lankęsis Baranovičiuose ir Kaliningrade su Savivaldybės delegacijomis ir įsitikino, kad tokių šviesių žmonių ten yra.

„Bet šiandien alternatyvos nėra, balsuosiu už“, – sakė J. Pabrėža.

Vytautas Juškus priminė, kad tai jis, būdamas Šiaulių meru, pasirašė bendradarbiavimo sutartis su šiais miestais. 2003 metais jis savo parašu pradėjo Šiaulių bičiulystę su Kaliningradu. 2009 metais bendradarbiavimą su Baranovičiais savo parašu patvirtino tuometinis meras Genadijus Mikšys.

V. Juškus apgailestavo, kad „viskas taip susiklostė“, tačiau kito pasirinkimo neturi ir sutarčių nutraukimą palaiko.

Kitas politikas Martynas Šiurkus frakcijos vardu dėkojo šiauliečiams už dalyvavimą akcijose Ukrainai paremti. Surinkta 10 milijonų eurų finansinės paramos, Ukrainą jau pasiekė vilkikai su surinktais reikalingais daiktais, bet jos reikės dar daugiau.

„Visi susivienijome ir parodėme solidarumą. Kiekvienas esame to solidarumo dalis. Esame žmoniškumą nešanti jėga“, – sakė politikas.

Itin retai Tarybos posėdžiuose pasisakantis Irmantas Kukulskis rėžė, kad karas nebeturi politikos ir diplomatijos.

„Apie kokį sustabdymą (bendradarbiavimo sutarčių – aut. past.) ar santykių atstatymą kalbame. Vienareikšmiškai tokios agresijos akivaizdoje negali būti net tokių diskusijų. Net nenoriu suprasti. Kažką susigrąžinti? Nebus tokių dalykų. Nėra dviejų kelių. Yra vienas kelias ir visa Europa turi juo eiti“, – ryžtingai kalbėjo Tarybos narys.

Tarybos sprendimo iniciatorius Malik Agamalijev priminė diskusijas šiuo klausimu socialinėje erdvėje, kad esą neišdiskuota, reikėjo daugiau laiko skirti šiam klausimui.

„Aš sustabdžiau!“

Miesto meras Artūras Visockas pabrėžė, kad Savivaldybė vadovaujasi Užsienio reikalų ministerijos (URM) nuorodomis, sutarčių nutraukimas „suderintas su valstybe“.

„Realiai tos sutartys neveikia nuo antradienio, nes aš pats jas sustabdžiau ir parašiau laiškus. Šiandien atlikome formalų darbą, nes sutartis gali nutraukti tik Taryba“, – bandė pabrėžti savo nesamus nuopelnus meras.

A. Visockas dėstė, kad Taryba pasiuntė ženklą, jog tai yra protesto forma, bet tai „nėra nukreipta prieš rusus, kaip tokius, ir prieš baltarusius, kaip tokius“. Miesto galva posėdyje nusprendė paskaityti Tarybos nariams savo įrašą iš socialinių tinklų apie tai, kad „rusas savaime niekada nebuvo ir nebus blogis“ ir kvietė apie tai kalbėti švietimo įstaigose. Tarybos posėdžio pabaigoje meras pakvietė visus melstis už Ukrainos tautą.