Viltimi gyvenusi Tarybos narė užgeso

Vytauto RUŠKIO nuotr.

Mi­rė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Rai­mon­da Ma­čiu­vie­nė.

Ji šių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­šą, ja­me par­tie­čių įra­šy­ta ant­ruo­ju nu­me­riu.

34 me­tų po­li­ti­kė, 2007 me­tais Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je įgi­ju­si spor­to ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, dir­bo Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­re.

Dvie­jų vai­kų ma­ma pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus ban­dė įveik­ti on­ko­lo­gi­nę li­ga. Po to, kai pra­šy­mą dėl imu­no­te­ra­pi­nio gy­dy­mo tai­ky­mo ir kom­pen­sa­vi­mo at­me­tė Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, jos gy­dy­mui ra­jo­no gy­ven­to­jai ir ge­ra­da­riai iš ki­tų vie­tų au­ko­jo pi­ni­gų į pa­ra­mos są­skai­tą.

Komentarai

Jo    Tre, 2019-07-17 / 16:31
Sušikta valstybė,negali pasirūpinti žmonių gyvybėmis. Jauni žmonės miršta negaudami normalaus gydymo.Jiems tik savo kišenes prisikimšt rūpi.Milijonai eu nueina i niekinius pirkinius,o žmogaus gyvybė šūdo vietoj. Kaip mylėt tokią Lietuvą?
Cha    Tre, 2019-07-17 / 23:27
Haubica svarbiau už kažkokią ten moterėlę. Ji gali apginti mūsų ponus, o moterėlė —ne...
kike    Ket, 2019-07-18 / 08:14
Gal ir daugiau yra sergančių panašiomis ligomis... Gal biški nustokim...
petras    Pen, 2019-07-19 / 17:04
lietuvoje yra daug zmoniu serganciu ir mirstanciu ta liga. daugumai irgi nera skiriamas gydymas. Per diena miršta Lietuvoje 42 zmones sergantys vėžiu.kodel apie juos niekas neraso. kuom ji ipatinga kad apie ja raso laikrastis? gaila jos kaip zmogaus .
Žinau    Tre, 2019-07-24 / 15:19
Ar ministras, ar kolūkietis, nepadės jums jokios haubicos. Gali skirti kiek nori pinigų. Liga kol kas sunkiai gydoma.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.