Smūgis vos išvažiavus iš kiemo

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Neat­sar­gus iš­va­žia­vi­mas iš kie­mo au­to­mo­bi­lio "Opel Ast­ra" vai­ruo­to­jai kai­na­vo su­ža­lo­ji­mus.

Pir­ma­die­nį, po sep­tin­tos ry­to, Šiau­liuo­se, Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je įvy­ku­sio­je ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­ja.

Iš kie­mo iš­va­žiuo­da­mas ir į kai­rę su­kda­mas au­to­mo­bi­lis "Opel Ast­ra", ku­rį vai­ra­vo 60 me­tų mo­te­ris, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio "Dod­ge", ku­rį vai­ra­vo 47 me­tų vy­ras, ir su juo su­si­dū­rė.

Ope­lio vai­ruo­to­jai dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų pri­rei­kė me­di­kų.

Komentarai

????    Ket, 2020-02-20 / 18:07
įdomu kokie tai sužalojimAI. Jei tik išgastis, tai ką jau padarysi ir dėl to medikų reikia. Bet jei lūžo pirštas ar ranka, tai tikriausiai 47 metų vyriškis važiavo per greitai. Iš to seka išvada, kad visur reikalingi trikojai, dvikojai ar šleivakojai....
pasipiktinimas    Pen, 2020-02-21 / 02:31
nuotraukoje aiškiai matosi, kad išvažiuojančiai iš kiemo vairuotojai nieko nesimatė, nes prie išvažiavimo iš kiemo stovi automobilis per kurį negalėjo matyti atvažiuojančio transporto. Kaži, ar nepažeidė KET prie išvažiavimo stovintis automobilis. Visur ir visose gatvėse prie išvažiavimų iš kiemų pastatomi automobiliai, per kuriuos išvažiuojant iš daugiabučių kiemų nieko nesimato ir išvažiuoti neįmanoma; o sudėtingiausia, kai gatvėse, ypač prie išvažiavimų iš kiemų pastatomos fūros, autobusai, mikriukai…
Tikra Madam     Pen, 2020-02-21 / 08:11
Statybininkų gatvėje vienoje atkarpoje greitis leidžiamas tik 40 km/val.
stabdis    Šeš, 2020-02-22 / 02:55
60m reikia pesciomis vaiksciot o ne vairuot... pencinykai yra ne kokios reakcijos ir mato kaip per ruka

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.