Šiaulių apskrities policijos metai buvo darbingi

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Policija saugo, policija tiria, policija optimizuojasi.
Kiekvienų metų pradžioje Šiaulių apskrities policijos pareigūnai aptaria per praėjusius metus nuveiktus darbus ir numato veiklos prioritetus kitiems metams. Anksčiau tai būdavo daroma susitikimuose su bendruomene. Pandemija privertė koreguoti atsiskaitymo gyventojams formą ir informaciją pateikti per žiniasklaidos priemones.

Sureaguota į daugiau nei 59 000 iškvietimų

Šiaulių apskrities policijoje yra 865 pareigybės, iš jų užimtos 775. Tiek darbuotojų rūpinasi 250 tūkstančiais gyventojų.

Nepaisant darbuotojų trūkumo, pernai buvo užtikrintas vienas svarbiausių policijos uždavinių – operatyviai ir nepažeidžiant reglamentu nustatytų laiko limitų, reaguoti į iškvietimus.

O pranešimų apie įvairiausius įvykius Operatyvaus valdymo skyrius kasmet sulaukia vis daugiau. Pernai šis skaičius pasiekė 59 100. Į juos visus buvo sureaguota,.

Pagrindiniai Šiaulių apskrities policijos veiklos prioritetai – gyventojų saugumo didinimas jų gyvenamoje aplinkoje ir policijos darbuotojų motyvacijos stiprinimas bei jų gebėjimų tobulinimas, užtikrinant viešąją tvarką bei nusikalstamų veikų tyrimą. Prioritetams įgyvendinti buvo siekiama, kad kuo daugiau policijos pareigūnų dirbtų teritorijose, gatvėse, bendrautų su gyventojais, buvo stengiamasi mažinti ir šalinti nusikalstamų veikų asmeniui, ypač smurto artimoje aplinkoje, rizikos veiksnius. Ir kolektyvui tai pavyko. Apie pasiekimus byloja objektyvioji statistika.

Statistika – džiuginanti

2020-aisiais Šiaulių apskrityje nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo ir jų buvo užfiksuota 3 813.

Mažėjo nusikalstamų veikų, padarytų viešosiose vietose, tarp jų ir gatvėse. Ir šis mažėjimas – procentais didžiausias tarp penkių didžiausių Lietuvos apskričių.

Sumažėjo tokių brutalių nusikaltimų tokių, kaip plėšimai: 2019 metais jų užregistruota 57, o pernai – 18.

13 procentų mažiau Šiaulių apskrities aptarnaujamoje teritorijoje įvykdyta vagysčių. Mažiau buvo pavogta transporto priemonių, mažiau įsibrauta į gyvenamąsias patalpas.

Sukčiavimo atvejų sumažėjo nuo 2019 metais buvusių 171 iki 139 praėjusiais metais.

Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, skaičius beveik stabilizavosi: 2019 metais – 260, 2020-aisiais – 263.

Pernai nusikalstamų veikų buvo atskleista beveik septyniais procentais daugiau ir šis rodiklis pasiekė 3 098. Taigi atskleista buvo 80,9 procento visų registruotų nusikalstamų veikų. Tai – geriausias rodiklis tarp penkių didžiausių apskričių komisariatų.

Statistika – kelianti nerimo

Tačiau atskleistų nusikalstamų veikų analizė rodo, kad išaugo nusikalstamumo keliu pasukančių nepilnamečių skaičius. 2019 metais jie įvykdė 190 nusikalstamų veikų, praėjusiais metais – 247.

Girtų asmenų ir anksčiau teistų asmenų padarytų nusikaltimų skaičius išaugo nežymiai.

Neramina, kad aštuonetu daugiau praėjusiais metais užregistruota sunkių ir labai sunkių nusikaltimų.

Sunkių nusikaltimų augimas fiksuotas dėl išaugusio nužudymo skaičiaus: 2019 metais jų buvo registruota trys, 2020 metais – šešiolika. Daugiausiai nužudymų praėjusiais metais buvo buitinio pobūdžio.

Eksperimentas

Šiaulių apskrities policija nuolat ieško optimalių darbo organizavimo būdų ir dažnai viena iš pirmųjų išbando naujoves, kurios vėliau prigyja policijos sistemoje.

Pernai Šiaulių apskrities policija ir vėl tapo eksperimento poligonu – Šiaulių ir Telšių apskričių policijos komisariatai metams sujungti į vieną apygardą, kuriai vadovauti pavesta Šiaulių apskrities policijos viršininkui Ramūnui Sarapui. Sujungimo tikslas – įvertinti galimas būsimas rizikas, planuojant reformuoti policijos struktūrą. Po jos teritorinių padalinių – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, numatoma sumažinti nuo 10 apskričių iki 5 apygardų. Šiuo metu apygardų principu dirba teismai ir prokuratūra.

Kas pasikeitė? Dabar jungtinio policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus (Šiauliuose, Purienų gatvėje, esančios budėtojų dalies) pareigūnai valdo abiejų apskrities komisariatų teritorijoje esančias pajėgas. Telšių policijos budėtojų darbo vieta yra Šiaulių policijos komisariatas.

Teritorinių policijos komisariatų veikla nesikeitė, jie ir toliau prižiūri jiems priskirtą savivaldybės teritoriją. Kriminalinė policija aptarnauja tiek Telšių, tiek Šiaulių apskrities teritorijas.

Eksperimento metu išbandomas naujas veiklos modelis licencijavimo veikloje, kuris gyventojams turėtų būti patogus. Atsižvelgus į tai, kad Telšių apskrities VPK yra nedidelė darbų apimtis, susijusi su licencijavimo veikla, šios funkcijos vykdymas perduotas Šiaulių apskrities policijai, įsteigiant papildomas pareigybes, į kurias perkelti Telšių apskrities policijos licencijavimo funkcijas vykdantys pareigūnai. Šie pareigūnai liko dirbti Telšių apskrities policijoje.

Idėjoms padėti pamatai

Vienas iš infrastruktūros tvarkymo darbų – pernai vasarą finišavęs trijų Šiaulių apskrities policijos pastatų atnaujinimo darbų projektas. Jame buvo numatyti policijos pastatų Pakruojyje, Joniškyje ir Šiauliuose, Purienų gatvėje, atnaujinimo darbai, kuriuos įgyvendinus, būtų pasiekta mažiausiai 30 procentų šilumos energijos ekonomija ir pastato „C“ energinio naudingumo klasė.

Šiaulių apskrities policijos trijų pastatų atnaujinimo projektai pateko tarp penkių pirmųjų bandomųjų Lietuvos policijos pastatų atnaujinimo projektų, įgyvendinamų pagal ESCO modelį.

O praėjusių metų rugpjūčio 19 dieną buvo padėti įgyvendinimo pamatai jau keletą metų puoselėjamai idėjai dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purienų gatvėje 48, statybos. Įgyvendinus šį projektą bus optimizuota Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato infrastruktūra, padidintas turto valdymo efektyvumas, pagerintos darbo sąlygos komisariato darbuotojams bei gerinama teikiamų viešųjų paslaugų kokybė.