Nusižengę pareigūnai nuobaudų neišvengs

ŠTI nuotr.
Teismai pasisakė, kad profesinė sąjunga negali sukurti jokių privilegijų prieš įstatymus,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino dviejų Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų siekį išvengti tarnybinės atsakomybės prisidengiant naryste profesinėje sąjungoje.

Laikydamasi Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų, Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija kreipėsi į Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federaciją (LTPF) dėl sutikimo skirti tarnybines nuobaudas dviems įstaigos pareigūnams, šios profesinės sąjungos nariams.

LTPF nesutiko, kad jos nariai būtų baudžiami tarnybine tvarka. Nesuteikusi leidimo traukti drausminėn atsakomybėn pareigūnų, profesinė sąjunga nenurodė objektyvių nesutikimo motyvų, neįrodė, kad nesutikimas galėtų būti susijęs su šių pareigūnų veikla profesinėje sąjungoje bei kitaip ribojantis jų, kaip profesinės sąjungos narių, teises.

Tardymo izoliatorius dėl LTPF sprendimo panaikinimo kreipėsi į teismą, pažymėdamas, kad profesinėms sąjungoms nėra suteikta teisė vertinti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros pagrįstumo ir teisėtumo, o jų atliekama kontrolė apima tik patikrinimą, ar tarnybinė nuobauda nėra taikoma dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje, ar nebuvo padaryta akivaizdžios jo veiklos vertinimo klaidos bei piktnaudžiauta įgaliojimais.

Tiek Vilniaus apygardos administracinis, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismai, išnagrinėję Šiaulių tardymo izoliatoriaus skundus, priėmė vienareikšmį sprendimą profesinės sąjungos nesutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo atmesti kaip nepagrįstą.

Pareigūno narystė profesinėje sąjungoje ar dalyvavimas profesinės sąjungos renkamojo organo veikloje, anot teismo, nesukuria ir negali sukurti jam jokių privilegijų prieš įstatymus, o profesinės sąjungos neturi teisės paveikti vidaus reikalų įstaigos funkcijų įgyvendinimo.

Teismas taip pat pažymėjo, kad vidaus reikalų įstaigų veiklos efektyvumo užtikrinimui yra labai svarbu tinkamos drausmės užtikrinimas ir įstaigų vadovybė, nepriklausomai nuo pareigūno narystės profesinėje sąjungoje, turi turėti galimybę reaguoti į kiekvieną pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, o tokios galimybės nepagrįstas apribojimas galėtų sutrikdyti tarnybinę drausmę, taip sukeliant pavojų viešajam interesui.

Konstatuota, kad byloje įrodyta, jog nuobaudos skyrimo procedūra buvo pradėta ir tarnybinė nuobauda siekiama skirti dėl trečiųjų asmenų tarnybos funkcijų galimai netinkamo atlikimo ir ši pareiškėjo diskrecija negali būti ribojama.

Vadovaudamasi teismo sprendimu, Šiaulių tardymo izoliatoriuje sudaryta komisija jau šią savaitę turėtų apsispręsti ir įstaigos vadovui pateikti siūlymą dėl nuobaudų dydžių pareigūnams skyrimo. Nuobaudas už tarnybinį nusižengimą skiria direktorius.

Nuobaudas gavę pareigūnai sprendimą turės teisę apskųsti teismui.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotoja Rasa Šošič informavo, kad abiejų pataisos pareigūnų įvykdytas tarnybinis nusižengimas nesusijęs su tiesioginiu darbu su kalinčiaisiais.