Galutinis teismo verdiktas: lūšys konfiskuotos pagrįstai

AAA nuotr.
Teismas nusprendė, kad lūšys buvo konfiskuotos pagrįstai.
Aplinkos apsaugos departamento sausį vykdytas lūšių paėmimas ir birželį priimtas nutarimas konfiskuoti Joniškio rajone septynias neteisėtai laikomas lūšis yra teisėtas ir pagrįstas – tokią nutartį paskelbė Šiaulių apygardos teismas. Be to, buvusiam lūšių laikytojui palikta ir aplinkosaugininkų skirta 625 eurų bauda.

Teismas galutinai patvirtino, kad laukiniai saugomi gyvūnai – lūšys – buvo laikomos neteisėtai, tai yra neturint privalomų dokumentų. Be to, joms nebuvo sudarytos gyventi tinkamos sąlygos, taip pat jos buvo eksponuojamos ir siūloma jas pirkti nesilaikant Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių reikalavimų.

Aplinkosaugininkų sprendimą lūšis konfiskuoti teismas pripažino pagrįstu remdamasis pateiktais faktais. Pavyzdžiui, lūšių laikytojas, pažeisdamas teisė aktų reikalavimus, nepranešdavo Aplinkos apsaugos departamentui apie gimusius jauniklius. Taip pat lūšys neturi jų gimimą nelaisvėje patvirtinančių dokumentų, laukinių gyvūnų registracijos žurnale nėra būtinos informacijos, jame pateikti duomenys nesutampa su voljere laikomų lūšių skaičiumi.

„Daugelis klausia, kodėl svarbu turėti laukinių gyvūnų įsigijimą ar gimimą patvirtinančius dokumentus. Svarbu pažymėti, kad tai tolygu žmogaus pasui/asmens tapatybės kortelei. Juk nekyla klausimų, kam šie dokumentai reikalingi mums. Taip ir su laukiniais gyvūnais tam, kad galėtume identifikuoti gyvūnus, nustatyti, ar gyvūnai teisėtai įgyti, kad būtų galimas jų veisimas (leidžiamoms rūšims), tinkama veterinarinė priežiūra, šie dokumentai yra privalomi“, – teigia Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos viršininkė Mantė Ramanauskienė.

Kaip teigia aplinkosaugininkė bet kuriam nelaisvėje laikomam gyvūnui turi būti sudarytos gerovę užtikrinančios sąlygos. Dar svarbiau, kad savininkai su savo gyvūnais tinkamai elgtųsi ne bijodami nuobaudų, o vadovaudamiesi moralinėmis nuostatomis.