"Šiaulių" moterų komandos puolimas Klaipėdoje šlubavo

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės Klai­pė­do­je neat­si­lai­kė prieš "Nep­tū­ną". Su ka­muo­liu – Go­da Ziu­te­ly­tė.
Klai­pė­dos "Nep­tū­no" (3 per­ga­lės, 2 pra­lai­mė­ji­mai) krep­ši­nin­kės Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne penk­ta­die­nį sa­vo aikš­tė­je 69:51 (13:14, 17:9, 20:11, 19:17) įvei­kė "Šiau­lius" (0 per­g., 4 pra­l.) ir nu­trau­kė dvie­jų pra­lai­mė­ji­mų se­ri­ją.

Šei­mi­nin­kės dvi­ženk­lę per­sva­rą įgi­jo tre­čio­jo ket­vir­čio pra­džio­je (34:23), ta­čiau šiau­lie­tės su­ge­bė­jo spur­tuo­ti 11:0 ir iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą – 34:34.

Vis dėl­to Ro­mual­do Pet­ro­nio auk­lė­ti­nės po su­reng­to spur­to kri­to į duo­bę ir per pa­sku­ti­nes pus­šeš­tos tre­čio­jo kė­li­nio mi­nu­tes ne­pel­nė nė taš­ko ir pra­lai­mė­jo at­kar­pą 0:16 – 34:50.

Po šio smū­gio vieš­nios ne­be­su­ge­bė­jo grįž­ti į rung­ty­nes ir Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­ne iš­lie­ka be per­ga­lių.

"Šiau­liams" Ur­tė Sla­vic­kai­tė pel­nė 18 taš­kų (7 atk. kam.), Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė – 10, Do­mi­ny­ka Pa­liu­ly­tė – 8.

"Nep­tū­nui" Ag­nė Čer­nec­ky­tė su­me­tė 26 taš­kus (6 iš­pr. pra­ž., 25 naud. bal.), Da­lia Dons­ki­chy­tė – 13 (7 atk. kam., 10 rez. per­d.), Bri­gi­ta Gu­de­lio­ny­tė – 11 (14 atk. kam.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.