Vyko 11-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija

VU ŠA nuotr.
Konferencijos „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ dalyvius sveikino mokslinio komiteto pirmininkė, asociacijos „Baltų centras“ vadovė doc. dr. Regina Kvašytė.
Gegužės 19–20 dionomis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto humanitarinių sričių mokslininkai surengė 11-ąją tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Konferencijoje dalyvavo ir pripažinti įvairių humanitarinių mokslų sričių daktarai, ir mokslininko kelią pradedantys tyrėjai.

Konferencijos programą sudarė 37 pranešimai, juos parengė 39 dalyviai iš Lietuvos ir penkių užsienio šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kroatijos ir Italijos). Trylika pranešimų perskaityta nuotoliniu būdu.

Pirmasis plenarinis posėdis vyko kartu su VU ŠA Tarptautiniu tyrėjų tinklu RENET. Pranešimus perskaitė dr. hist. Juris Ciganovas (Latvijos karo muziejus), prof. dr. habil. philol. Ina Druvietė (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas), prof. Vladimiras Legacas su bendraautoriumi Draženko Tomičiumi (Zagrebo universitetas) ir VU ŠA atstovas prof. dr. hum. Rytis Urniežius.

Baigiamasis plenarinis posėdis buvo skirtas asociacijos „Baltų centras“ 20-mečiui. Jo programoje dominavo Lietuvos ir Latvijos mokslininkų parengti pranešimai.

Be plenarinių posėdžių konferencijoje susidarė 2 sekcijos – istorikų bei jungtinė kultūros ir kalbos tyrinėtojų. Pranešimus perskaitė Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tyrimų institutų – Generolo Jono Žemaičio Karo akademijos, Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos istorijos instituto, dviejų Vilniaus universiteto padalinių – Istorijos fakulteto ir Šiaulių akademijos – atstovai, taip pat dalyviai iš Daugpilio universiteto bei Rėzeknės technologijų akademijos (Latvija), Talino universiteto (Estija) ir Varšuvos universiteto (Lenkija).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus straipsnius bus galima pateikti Vilniaus universiteto elektroniniam žurnalui „Acta humanitarica academiae Saulensis“.