Įteikti pirmieji Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos diplomai

Šven­tė­je – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos ab­sol­ven­tų pir­mo­ji va­sa­ros lai­da.
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) absolventams birželio 29 dieną iškilmingai įteikti diplomai – išleista 1-oji absolventų vasaros laida nuo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įkūrimo ir 71-oji laida nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo. Į ceremoniją atvyko VU rektorius Rimvydas Petrauskas.

Vilniaus universiteto diplomus atsiėmė VU ŠA Edukologijos ir Regionų plėtros institutų absolventai bei Mokymosi visą gyvenimą centro klausytojai.

Studijas VU ŠA baigė 237 absolventai. Jiems buvo įteikti 129 bakalauro ir 61 magistro diplomai, 47 studijų pažymėjimai dalyko modulio studijų klausytojams. Iš viso 2021 m. laida – 473 absolventai, daliai jų diplomai buvo įteikti šių metų sausio mėnesį. Kai kuriems akademijos studentams už labai aukštus akademinius pasiekimus buvo įteikti Vilniaus universiteto Magna Cum Laude ir Cum Laude diplomai.

Diplomus absolventams teikė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas, ir VU Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė.

Ypatingas Magna Cum Laude diplomas, kuris Vilniaus universiteto senato nutarimu išduodamas ypač brandžia moksline veikla pasižymėjusiems studentams, buvo įteiktas VU ŠA Regionų plėtros instituto istorijos ir politikos mokslų magistro studijų programos absolventui Laurynui Giedrimui.

Ceremonijos metu už ilgametį darbą Šiaulių aukštojoje mokykloje, mokslinę ir visuomeninę veiklą LR Seimo Pirmininko ir Vilniaus universiteto rektoriaus padėkos raštai buvo įteikti akademikui, prof. habil. dr. Vytautui Gudoniui, o dviem VU Šiaulių akademijos jaunosioms mokslininkėms, Ilonai Dobrovolskytei ir Skaistei Kovienei, sėkmingai apgynusioms daktaro disertacijas, buvo įteikti mokslų daktaro diplomai.

Diplomų įteikimo šventės dalyvius, svečius pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių aukštosios mokyklos alumnų asociacijos prezidentė Ieva Grinienė.

„Šiandien esame išskirtinio įvykio liudytojais, nes pirmą kartą gyvai galime pasveikinti Vilniaus universiteto absolventus Šiauliuose. Noriu tikėti, kad ši ceremonija yra sėkmingos Vilniaus universiteto istorijos Šiauliuose pradžia. Vilniaus universitetas yra pasiryžęs plėtoti aukštąjį mokslą ir studijas Šiauliuose, vystyti tas programas, kurios yra reikalingos miestui ir regionui“, – akcentavo Vilniaus universiteto rektorius R. Petrauskas.

VU Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė sveikino visus su tuo, jog „patekome į kitą šios aukštosios mokyklos Šiauliuose raidos etapą ؘ– esame didžiausio ir seniausio Lietuvoje Vilniaus universiteto dalis.“