Šiaulių katedroje giedos unikalius Žemaičių Kalvarijos kalnus

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Kovo 18 dieną 17 valandą Šiaulių katedroje laukiami visi norintys kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmes.
Kovo 18 dieną, 17 valandą, Šiaulių katedroje bus giedamos Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmės.

Žemaičių Kalvarijos kalnus pristatys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupijos kanauninkas Andrejus Sabaliauskas, Šiaulių žemaičių kultūros draugija „Saulaukis“. Pristatymas prasidės šv. Mišiomis.

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimą pagal senovines tradicijas ves Skuodo krašto giedotojai Petras ir Alvydas Stirbliai, Ričardas Daubaris. Jiems talkins šiauliškiai Kornelijus Luotė, Romualdas Juzukonis, šiauliškiai giedotojai ir visi susirinkusieji. Turintieji maldynėlį su giesmėmis, raginami atsinešti.

„Tos giesmės – mūsų krašto perlas, kurį reikia pažinti, sergėti, o svarbiausia – gyvai turėti savo gyvenime! Kalnus giedant nuskaidrėja dvasia, apsivalo širdis, nuo jų sustiprėji ir paaugi vidumi“, – teigia organizatoriai.

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija yra įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

Sąvade rašoma, kad Žemaičių Kalvarijos kalnų maldos ir giesmės – Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionuose paplitusi katalikiška liaudies pamaldumo praktika, pradžią gavusi Žemaičių Kalvarijoje, giedama bažnyčiose ir namuose per gavėnią ir Didžiąją savaitę, taip pat per šermenis bei kitus mirusiųjų minėjimus.

Tradicijos ištakos siekia 1637–1639 metus, kai žemaič̌ių̨ vyskupas Jurgis Tiškevič̌ius Garduose, vė̇liau pavadintuose Žemaič̌ių Kalvarija, į̨steigė19 stoč̌ių, arba 20-ies vietų̨ Kryžiaus kelius, ir jiems apvaikšč̌ioti užsakė̇ sukurti maldas bei giesmes.

Kalnų giesmyną̨-maldyną sudaro daugiausia iš lenkų kalbos verstos gavė̇nios laikui skirtos giesmės, paimtos iš to meto maldynų ir tinkamai tėvų dominikonų pritaikytos. Dvi baigiamosios giesmė̇s sukurtos specialiai Žemaič̌ių Kalvarijai. Kalnų giesmė̇s labai artimos žemaič̌ių̨ liaudies dainoms. Seniau kaimuose tradiciškai giedodavo vyrai ir moterys paeiliui, dabar giedama ir atskiromis grupėmis, ir kartu. Be to, Žemaitijos vyskupijos teritorijoje Kalnai dažnai atliekami pramaišiui su puč̌iamųjų̨ ir liaudies muzikos instrumentų grojimu, atlaidų procesijų metu naudojamas ir būgnas (katilas).

„Ką šiandien turim, neaišku, ar beturėsim rytoj. Yra unikali galimybė Šiaulių katedroje visiems kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmes! Ož muotėnas, vākus, tievus. Ož Lietova ėr Žemaitėjė. Ož taika. Ož mūsa dvasėnė svēkata!“ – prisijungti giedoti giesmes kviečia Žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ vadovė Silvija Baranauskienė.

Giesmių vakarą organizuoja Žemaičių kultūros draugija „Saulaukis“ ir Šiaulių vyskupijos kurija. Šiemet Šiaulių vyskupija švenčia 25 metų jubiliejų.