Etninės kultūros pamokos buvo prasmingos

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Giedotojų sekcijos dalyviai atliko keletą giesmių patronams.
Praėjusį penktadienį Kelmėje baigėsi kelias dienas trukę Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursai. Baigėsi ir kartu vykę Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Kursų pabaigtuvių proga surengta dalyvių darbų paroda ir koncertas.

Ir praktikos, ir teorijos

Nuo pat pirmosios kursų dienos pusantro šimto kursų dalyvių kibo į darbą. Žemaitiško muzikavimo ir tradicinių amatų bei bandonininkų pamokos vyko kultūros centre, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje, tautodailininkės Kornelijos Lopetienės dirbtuvėse, Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje.

Kursų dalyviai mokėsi smuikuoti, kankliuoti, groti armonika, bandonija, ritualinio giedojimo, žemaitiško dainavimo, piemenų pučiamųjų instrumentų, šokių, ratelių, folkroko.

Amato išmokti norintys lankė žiedimo iš molio, tašymo iš akmens, pynimo iš vytelių ir šiaudelių, kaukių ir lazdų drožimo, lininių rūbų siuvimo, riešinių mezgimo ir siuvinėjimo, karpinių, audimo staklėmis, juostų audimo, žolynų rišimo, tradicinės juvelyrikos.

Tarp praktinių užsiėmimų skubėjo į paskaitas, kurias skaitė mokslininkai, etninės kultūros specialistai.

Po kursų visi dalyviai gavo sertifikatus, liudijančius apie kvalifikacijos pakėlimą.

Malonus procesas

Kelmės mažojo teatro patalpos kvepia šienu. Čia įsikūręs Kelmės kultūros centro dailininkas Evaldas Jasiūnas su būriu mokinių. Jis moko rišti žolynus.

Tauragiškė Vaiva Nairamauskienė baigė rišti simbolinę dekoraciją su širdimi viršuje. Dabar veria karolius iš žolių. Moteris dirba Tauragės kultūros centro Žigaičių skyriuje. Į kursus Kelmėje pakelti kvalifikacijos ją siuntė Tauragės kultūros centras.

Jos kolega Norkaičių skyriaus amatų centro darbuotojas Raimundas Stonys tuo tarpu darbuojasi Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje. Varto miške nupjautą medį. Svarsto, ką jame paryškinti, kokį sutvėrimą įamžinti.

Šalia vyresnio kolegos darbuojasi ir šiaulietis Irmantas Kiela. Vaikinas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto magistras. Studijuoja metalo meną ir juvelyriką.

Užtat juvelyriškai dailina lazdą. Užsimojo išdrožti miško dvasią. Vaikiną traukia senovės amatai, edukacijos. Spaudoje paskaitė apie Kelmėje įkurtą lazdų muziejų. Pamanė, jog smagu būtų turėti įdomesnę lazdą kaip akesuarą, buities detalę. Dabar pasitaikė proga.

Pliaupia lietus. Bet tautodailininkės Kornelijos Lopetienės dirbtuvės po pietų pertraukos pilnėja. Kieme išrikiuoti skėčiai. Dirbtuvėse paskleista šiaudų. Viena mokinių jau prisipynė juostų įmantriam šiaudiniam krepšeliui. Tautodailininkė moko, kaip tas juostas susiūti, kad krepšelis būtų gražiai apvalus su puošta rankena.

Greta Bukantaitė kilusi iš Kelmės. Vaikystėje lankydavo amatų kursus. Pradėjo būtent nuo pynimo iš šiaudelių. Dabar gyvena Anykščiuose. Nusprendė dalyvauti kursuose, kad prisimintų, ką buvo išmokusi.

Loreta Steponavičienė atvyko iš Kėdainių. Dirba Tradicinių amatų centre. Kad perprastų pynimą iš šiaudelių, nesiblaško per kelias sekcijas. Visą laiką praleidžia K. Lopetienės dirbtuvėse.

Albina Mackevičienė Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos mokytoja. Dėsto dailę. Papildomos žinios visuomet praverčia.

Tą patį sako ir Kelmės specialiosios mokyklos mokytoja Žydrūnė Šimkuvienė. Reikia daug mokytis, kad sudomintum ir tinkamai užimtum specaliųjų poreikių vaikus.

Rasa Libienė atvyko iš Jonavos. Dirba krašto muziejaus edukatore. „Noriu mokytis pas tikrus specialistus. Tokia yra Kornelija Lopetienė. Pamenu, pasikvietėme į muziejų. Norėjome susipažinti su šiaudelių pynimo amatu. Atvyko. Atsivežė pilną automobilį šiaudų ir kitokių darbui reikalingų priemonių. Išpūtėme akis iš nuostabos. Kitos tokios meistrės Lietuvoje nėra. Gal, kad amatas reikalauja daug kantrybės? Ji – pati geriausia.“

Apie tai, jog mokytis amato – malonus procesas kalbėjo ir tauragiškė kultūros darbuotoja Giedrė Barakauskienė.

Kursų pabaigai – paroda ir koncertas

Penktadienį Kelmės kultūros centro fojė parengta kursų dalyvių darbų paroda. Vienur puikavosi įmantrūs karpiniai, kitur – spalvingos riešinės. Kitame kampe šypsojosi drožėjų sekcijos mokinių išdrožtos kaukės. Šalia jų – lazda. Ta pati miško dvasia, kurią kūrybos impulso pagautas sutvėrė šiaulietis Irmantas Kiela.

Akį džiugino austos margaspalvės juostos, tautinio kostiumo detalės – ringės, akmens skulptūros, molinukai ir kitokios grožybės. O prie lango sukabintos siuvimo sekcijos mokinių per kelias kursų dienas sukirptos ir pasisiūtos lininės suknios.

Vėliau, aptardama amatininkų darbų parodą, etnomuzikologė dr. Gaila Kirdienė sakys: „Kiek suknių moterys sau prisisiuvo, pavydas ima. Badas negresia, kai moki pats pasidaryti. Antai kaukės šypsosi – pačios kantriausios klausytojos. Dirbiniai iš žolės – gražu, jautru, kvepia.“

Amatų sekcijų dalyviams nenusileido ir muzikantai,šokėjai, dainuotojai ir giedotojai, surengę poros valandų koncertą.

Prieš pradėdami pasirodymus kursų dalyviai tylos minutę pagerbė vieną iš etnomuzikavimo kursų įkvėpėją ir mokslinį vadovą Amžinybėn išėjusį Alfonsą Motuzą.

Ta proga apeiginio giedojimo sekcijos dalyviai, vadovaujami kelmiškės Danutės Ananakaitės ir šilališkės Jolantos Kažukauskienės pagiedojo keletą patronams skirtų giesmių. O akompanuota šiauliečio tautodailininko Alberto Martinaičio pagamintomis kanklėmis, kurios buvo dedikuotos būtent A. Motuzai.

Demonstruota, kiek muzikos galima išgauti iš piemenų pučiamųjų instrumentų. Viena iš gausiausių dalyviais – dr. G. Kirdienės vadovaujama smuikininkų sekcija. Šokio ir žaidimų iš vadovės Dijanos Bakšienės taip pat mokėsi nemažas būrys vaikų ir suaugusiųjų. Per keletą dienų jie išmoko 15 šokių. Keletą jų parodė koncerto žiūrovams.

Pasirodė ir Osvaldo Gerbenio vadovaujami armonikieriai, folkroko muzikantai ir dainininkai, vadovaujami Jono Chockevičiaus, žemaitiško dainavimo sekcijos dalyviai, vadovaujami Dainoros Petrikienės, kanklininkai, vadovaujami Aušros Vilimaitės – Karyznienės, ir gausus būrys Arvydo Kirdos bei Albino Batavičiaus parengtų bandonininkų.

Kursų organizatorius ir dalyvius sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė ir Švietimo, kultūros bei sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė.

Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas ir Etninės kultūros bei tradicinių amatų skyriaus vedėja Nomeda Bandzienė įteikė atminimo dovanas mokytojams. Dalyviai gavo kursų baigimo pažymėjimus.