Užimtumo tarnyba stiprina bendradarbiavimą Kelmėje

Kelmės rajono savivald. nuotr.
Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys (dešinėje) ir Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Lapkričio 30 dieną vyko Kelmės rajono savivaldybės ir Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento susitikimas. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys pristatė Kelmės rajono savivaldybės situaciją darbo rinkoje. Pristatyta 2021 metų paklausos ir pasiūlos analizė, bedarbių struktūros pokyčiai, ilgalaikių bedarbių skaičiaus kitimas, kiti statistiniai duomenys.

Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius pabrėžė, kad tik bendromis savivaldos ir Užimtumo tarnybos pastangomis galimas nedarbo mažėjimas ir didesnis gyventojų užimtumas. Šiaulių KAD direktoriaus patarėja Daiva Čiegienė priminė sėkmingai 2019 metais Užimtumo tarnybos ir Kelmės rajono savivaldybės organizuotus renginius seniūnijose, kurių metu darbdaviai pristatydavo laisvas darbo vietas Užimtumo tarnybos Kelmės skyriuje registruotiems darbo ieškantiems asmenims. Darbo rinkos dienos turėjo įtakos nedarbo lygio mažėjimui, patenkino darbdavių darbuotojų poreikį bei palengvino darbo ieškančių asmenų įsidarbinimą.

Susitikimo metu buvo pasirašytas Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus ir Kelmės rajono savivaldybės bendradarbiavimo stiprinimo veiksmų planas, kuriame numatytas darbo ieškančių asmenų aktyvinimas ir integracija į darbo rinką, bendradarbiavimo su darbdaviais ir socialiniais partneriais plėtojimas.