Tytuvėnų gimnazijoje net trys Metų mokytojai

Vaidos SUTKIENĖS nuotr.
Metų mokytojai apdovanoti Kelmės kultūros centre.
Šiemet 300 eurų „Metų mokytojo“ premijos skirtos septyniems Kelmės rajono pedagogams. Daugiausia pagarbos sulaukė Tytuvėnų gimnazijos mokytojai. Net trys iš jų pelnė „Metų mokytojo“ titulus. Ši gimnazija garsėja puikiais mokinių pasiekimais. Laikant valstybinius brandos egzaminus Tytuvėnuose visuomet atsiranda šimtu balų įvertintų abiturientų. Kartais ir ne vienas.

Visapusiškos asmenybės

Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė „Metų mokytojo“ nominacijai pristatė biologijos mokytojos metodininkės Irenos Banevičiūtės, geografijos mokytojos metodininkės Rositos Marcinkienės ir rusų kalbos mokytojos metodininkės Angelės Ševeliovaitės kandidatūras.

Kandidatūros premijai atrenkamos atsižvelgiant į mokytojo praktinės veiklos rodiklius, mokinių pasiekimus, egzaminų rezultatus ir kitą mokytojo veiklą. Kandidatūros apsvarstomos mokytojų metodinėje taryboje.

Penki mokytojos metodininkės Irenos Banevičiūtės mokiniai dalyvavo rajone rengiamoje biologijos olimpiadoje ir pelnė prizines vietas. Visi valstybinį biologijos egzaminą laikę šios mokytojos mokiniai išlaikė sėkmingai. Vienas pelnė 100 balų.

Mokytoja vykdo su biologija ir aplinkosauga susijusius projektus, surengė gabiųjų mokinių dieninę stovyklą, veda pamokas Tytuvėnų regioniniame parke ir kitose netradicinėse aplinkose. Ji yra Lietuvos mokytojų ir Biologijos mokytojų asociacijų narė.

Rusų kalbos mokytojos metodininkės, Lietuvos mokytojų asociacijos narės Angelės Ševeliovaitės trys mokiniai tapo Respublikinio vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ nugalėtojais – diplomantais, dar keturi tapo šio konkurso rajono turo nugalėtojais.

Šiais mokslo metais A. Ševeliovaitės abiturientas Artem Veselov per valstybinį rusų kalbos egzaminą pelnė 100 balų.

Mokytoja organizavo netradicinį užsiėmimą Maironio gimtinėje Pasandravyje, skaito pranešimus mokytojų kvalifikacijos tobulininmo renginiuose. Ji yra rajono rusų kalbos metodinio būrelio pirmininkė, dalyvauja projetuose ir konkursų vertinimo komisijose, veda pamokas regioniniame parke, miško muziejuje ir kitose netradicinėse aplinkose, surengė Žydų genocido dienos paminėjimą prie B. Chveideno kapo.

Kartu su maironiečiais ji padeda vienišiems žmonėms, rūpinasi istorijos paminklų priežiūra – tvarko sukilėlių, žydų kapus.

Geografijos mokytojos metodininkės Rositos Marcinkienės mokinė Nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse pelnė trečiąją vietą. Septyni jos mokiniai dalyvavo rajono geografijos olimpiadoje.

Valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi šios mokytojos rengti abiturientai.Geriausias rezultatas – 94 balai.

R.Marcinkienė rengia ir skaito pranešimus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalyvauja įvairiuose projektuose, surengė gabių mokinių kelionę į Tartu.

Ji jau dvi kadencijos iš eilės yra rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, nevyriausybinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ savanorė, Lietuvos mokytojų asociacijos narė.

Rupi, bet garbinga specialiosios pedagogės duona

26 metus „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje dirbanti specialioji pedagogė metodininkė Liuda Bartkuvienė teikia pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Baigusi penkerių metų studijas Šiaulių pedagoginiame institute ir pradėjusi dirbti tuometinėje Kelmės trečiojoje vidurinėje mokykloje, 1995 metais ji buvo pirmoji specialioji pedagogė Kelmės rajone.

„Tuo metu specialiojo pedagogo – logopedo specialybė buvo viena iš prestižiškiausiųjų, – mena ponia Liuda. – Bet drauge reikalaujanti daug kantrybės, atsidavimo. Specialiųjų poreikių vaikų akademiniai gebėjimai – menkesni. Kad ko nors pasiektum, privalai labai daug dirbti, prie kiekvieno vaiko prieiti individualiai, gebėti jį sudominti, paskatinti.“

Savo patirtimi mokytoja nuolat dalijasi su kitais pedagogais. Ji konsultuoja dalykų mokytojus pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais, veda jiems metodines valandas.

2019 metais mokykloje atliko dalyko mokytojų anketinę apklausą apie pritaikytų programų rengimą ir įgyvendinimą. Šios anketinės apklausos išvadas panaudojo darbo su mokiniais tobulinimui mokykloje, o įžvalgas pateikė tobulinant pagalbos sistemą Kelmės rajone. Specialioji pedagogė kuria mokomąsias priemones ir dalijasi su mokyklos, rajono mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.

Kaip informavo Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė, specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė jau keletas metų rengia mokinius respublikinėms mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, matematikos ir lietuvių kalbos olimpiadoms, kelia jų pasitikėjimą savo jėgomis, savivertę, mokymosi motyvaciją.

Kelmės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio užsiėmimuose, metodinėse dienose dalijasi gerąja patirtimi ir skaito pranešimus.

2021 m. kartu su jungtine lektorių grupe parengė 40 valandų ilgalaikę programą „Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ ir vedė I, II bei III modulio seminarus rajono mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Šių metų sausio mėnesį specialiosios pedagogės parengta 2a klasės mokinė E. Baužaitė dalyvavo respublikiniame SUP turinčių ugdytinių nuotolinio meninio skaitymo konkurse „Balta pasaka” ir laimėjo I -ąją vietą. „Tiesiog pastebėjau, kad mergaitė raiškiai kalba. Pasiruošėm ir surizikavom dalyvauti konkurse“, – mena mokytoja.

Gegužės mėnesį specialiosios pedagogės paruošta 4b klasės mokinė U. Purytė dalyvavo rajoniniame ketureilio konkurse „Noriu ir reikia“ ir buvo apdovanota diplomu.

Šiuo metu „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje mokosi 38 specialiųjų poreikių vaikai. Mokytoja L. Bartkuvienė sako, jog kasmet tokių vaikų daugėja. Specialiųjų programų kartais reikia iš užsienio grįžusių šeimų vaikams.

Ar sunki specialiojo pedagogo duona? „Nelengva. Iki pietų kontaktinis darbas su vaikais. Popiet pasirengimas pamokoms ir kitiems užsiėmimams. Tai intensyvus kūrybinis darbas, kurį mintyse kartais atlieki net naktį, – sako pedagogė. – Drauge įdomus. Kartais atrodo galėtum ir kalnus nuversti. Tik nuvilia atlygis už tiek pastangų ir gebėjimų reikalaujančią veiklą. Keista, kai specialiesiems pedagogams neva kelia atlyginimą, bet prideda papildomų valandų. Tuomet valandos įkainis dargi pamažėja, o ne padidėja.“

Apdovanoti septyni pedagogai

Kaip informavo Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas, pakeitus „Metų mokytojo“ rinkimo nuostatus, į premiją ir „Metų mokytojo“ nominaciją gali pretenduoti aštuoni įvairių sričių specialistai. Anksčiau rajone būdavo renkamas vienas „Metų mokytojas“ ir vienas „Metų andragogas“. Jie gaudavo solidesnes premijas. Prieš keletą metų nuostatai pakeisti.

Šiemet neskirta „Metų vadovo“ nominacija. Be to, nė viena mokykla „Metų mokytojo“ nominacijai nepateikė technologijų mokytojo kandidatūros. Todėl komisija nusprendė apdovanoti dvi gamtos mokslų mokytojas. Tačiau „Metų vadovo“ nominacija niekam nepaskirta, todėl šiemet liko tik septyni apdovanotieji.

Be jau minėtų Tytuvėnų ir „Aukuro“ pedagogų, premijos dar paskirtos Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Hildai Laimai Markulei, Viešosios įstaigos Kelmės sporto centras tinklinio vyresniajai mokytojai Gitanai Kerpienei ir „Ąžuoliuko“ lopšelio darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Jūratei Bimbienei.

„Metų andragogu“ išrinktas informacinių technologijų mokytojas Artūras Romanovas.