Nauji mokslo metai: nubyrėjo dar beveik šimtas mokinių

Ievos SILIŪNĖS nuotr.
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla šį rugsėjį atšventė savo trisdešimt penkmetį. Tai viena naujausių, prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą pastatyta mokykla. Šiandien ji didžiuojasi didėjančiu mokinių skaičiumi.
Šiemet Kelmės rajono mokyklose mokysis ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankys 3214 vaikų. Pernai jas lankė 3307 ugdytiniai. Sumažėjo 93 vaikais ir penkiais klasių komplektais.
Tačiau Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykla pasipildė 18 mokinių. Daugelyje mokyklų ir gimnazijų daugėja priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų. Šie faktai teikia vilties, jog demografinė situacija šiek tiek gerėja.

Neliko penkių klasių komplektų

Kaip informavo Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Saulius Michailovas, rajono mokyklose sumažėjo penkiais klasių komplektais: trimis Tytuvėnų gimnazijoje, vienu Elvyravos ir vienu Liolių pagrindinėse mokyklose. Tytuvėnuose, nesusidarius paralelinėms klasėms, formuota po vieną bet didesnę kai kurių amžiaus grupių klasę. Lioliuose sujungtos septintoji ir aštuntoji klasės, nes jose nesusidarė minimalaus mokinių skaičiaus. Elvyravoje dėl tos pačios priežasties sujungtos pirmoji ir antroji klasės.

Mokinių rajono mokyklose sumažėjo dėl įvairių priežasčių. Kai kur atėjo mažiau pirmokų negu išleista dvyliktokų. Kai kur mokinių tėvai išvyko į užsienį arba pakeitė gyvenamąją vietą Lietuvoje. Buvo šeimų, iš kurių dėl nepakankamo rūpesčio atžalos paimtos. Neišvengta ir vaikų žūčių. O klasės komplektui sudaryti kartais pritrūksta tik vieno mokinio.

Net 26 mokinius šiemet prarado Kelmės J. Graičiūno gimnazija. Tam daug įtakos turėjo prie Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos prijungta Vaiguvos pagrindinė mokykla. Dalis čia baigusių dešimtąją klasę mokinių ateidavo tęsti mokslų Kelmėje.

Trys gimnazijos mokytojai išėjo užtarnauto poilsio, tačiau dėl mokinių mažėjimo naujų pedagogų nepriimta. Jų krūvį pasidalijo kolegos.

Aštuoniolika mokinių prarado Pakražančio gimnazija. Daug šeimų emigruoja į užsienį. Nors yra ir grįžtančių. Neseniai viena šeima grįžo iš Švedijos.

Ikimokyklinukų ir pirmokų daugėjimas teikia vilties

Vienuolika mokinių prarado ir Kelmės „Kražantės“ progimnazija. Jų nubyrėjo, nes šeimos išvyko į užsienį, kai kurios keitė gyvenamąją vietą. Tačiau progimnazijos direktorė Laima Simėnienė nepraranda optimizmo, nes jau ne pirmi metai pavyksta sudaryti po dvi paralelines pirmąsias klases, kuriose 24 ir 25 mokiniai. „Toks jausmas, kad demografinė situacija gerėja“, – sako direktorė.

Panašiomis nuotaikomis gyvena ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė Rima Andrulienė. Visą dieną veikiančioje ikimokyklinukų grupėje ugdomas 21 vaikas, pusę dienos veikiančioje grupėje – 12 ugdytinių.

Šiais mokslo metais gimnazijoje mokinių sumažėjo todėl, kad iš vienos šeimos dėl nepakankamos priežiūros buvo paimti septyni vaikai. Be to, baigę dešimt klasių, kai kurie mokiniai renkasi profesines mokyklas. Išvažiuoja į Šiaulius, Klaipėdą, Kelmę mokytis visažisto, kirpėjo, fotografo ar kokių kitų profesijų.Tačiau ateities perspektyva džiugina.

Didžiausia Tytuvėnų gimnazija

Nors Tytuvėnų gimnazijoje sumažėjo trimis klasių komplektais, tačiau ji išlieka didžiausia rajono ugdymo įstaiga. Čia mokysis 459 vaikai. Mat, prie gimnazijos prijungtas Tytuvėnų vaikų darželis – lopšelis. Be to, jai priklauso ir Mockaičių skyrius.

„Mokinių sumažėjo minimaliai, – „Šiaulių kraštui“ tvirtino gimanzijos direktorė Irma Stankuvienė. – Tiesiog nebuvo verta formuoti kai kurių paralelinių klasių, nes pritrūko vieno kito mokinio. Dalis dešimtą klasę baigusiųjų išėjo mokytis į profesinio rengimo centrus, tad pamažėjo vienuoliktokų. Viena mokinė pagal mainų programą išvyko mokytis į Ameriką. Todėl suformavome didesnes klases. Išleidome 37 abiturientus, o pirmokų atėjo tik 25. Mockaičių skyriuje pirmokų iš viso nebeliko. Antrokų ir ketvirtokų klasės sujungtos.“

Bene džiaugsmingiausiai naujuosius mokslo metus pasitinka Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla. Šiemet mokykloje padaugėjo 18 mokinių. Šiuo metu čia mokosi 409 ugdytiniai. Nors prie mokyklos neprijungta nei darželių, nei nykstančių kaimo mokyklų skyrių. Mokinių čia daugėja jau keleri metai iš eilės.

„Stengiamės, kad mūsų mokykla būtų patogi tėvams, – sėkmės priežastimi dalijasi mokyklos direktorė Asta Zavadskienė. – Esame išplėtoję mokinių popamokinę veiklą. Daug įvairių būrelių. Įrengta gamtos studija. O svarbiausia veikia net keturios prailgintos dienos grupės, kuriose pradinių klasių mokiniai užimami iki 17 valandos. Daugumos tėvai dirba. Todėl šeimos specialiai ieško tokios mokyklos, kurioje vaikas saugiai išbūtų visą jų darbo dieną.“

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorius taip pat džiaugiasi padidėjusiu ugdytinių skaičiumi. Mat, prie gimnazijos prijungta Vaiguvos pagrindinė mokykla ir Užvenčio lopšelis – darželis. Šiuo metu Užventyje mokosi 187, Vaiguvos skyriuje – 76 mokiniai, darželyje – 53 ugdytiniai. Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis džiaugiasi, jog užpildyti visi klasių komplektai, nors mokinių skaičiumi klasės – nedidelės. Didžiausioje mokosi 25 vaikai. Mokinių kaita buvo, bet neskausminga. Vienas kitas mokinys keitė mokyklą. Aštuoni būsimi vienuoliktokai išėjo į profesines mokyklas, tačiau penki čia atėjo tęsti mokslų iš kitų mokyklų.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje mokinių skaičius išliko toks pat – 184. 24 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje.

4000 testų

„Stengiamės saugotis kovido, kiek įmanoma, laikomės visų higienos reikalavimų. Nenorėtume vėl sugrįžti į nuotolinį mokymą. Smagesnė ūžianti ir skambanti mokykla“, – mintimis pasidalijo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorė Laima Simėnienė.

Panašiomis nuotaikomis gyvena ir kitų rajono mokyklų pedagogai bei vadovai. Pavyzdžiui, Šaukėnuose pasiskiepiję visi mokytojai. Didžioji dalis mokinių sutinka testuotis.

„Mokiniai nori kontaktinio mokymo. Dažnai apgailestauja, jog per nuotolinio mokymo mėnesius mokytojo nebuvo šalia. Būtų pataręs, parodęs, pasakęs, kaip suprasti vieną ar kitą dalyką“, – sako Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorius Albertas Pumputis.

Pakražantiškiai pedagogai raminasi viltimi, jog mokiniai nepradės sirgti. Praėjusiais mokslo metais sirgusių COVID-19 buvo labai nedaug.

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Saulius Michailovas taip pat tvirtina, jog mokyklos reguliuoja mokinių srautus, dezinfekuoja patalpas, gyvena pagal visas rekomendacijas, kad apsisaugotų nuo viruso. Šiuo metu gauti 4000 greitųjų antigeno testų, kurie bus išdalinti mokyklų bendruomenėms.

Mokiniai bus testuojami kartą per savaitę prižiūrint Visuomenės sveikatos biuro specialistui. Kiekviena ugdymo įstaiga numato savaitės dieną, kada bus testuojami mokiniai, kurių tėvai duos sutikimą.

Be to, visi vyresniųjų klasių mokiniai turės dėvėti kaukes, kurias reikėtų keisti kas dvi valandos. Dėl to tėvai patirs papildomų išlaidų. Gali būti, jog daugelis mokinių su ta pačia kauke sėdės visą pamokų laiką. „Ar tai sveikata?“ – abejoja S. Michailovas.