Du centai – kliūtis gauti subsidiją

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Darbą už minimalų atlyginimą turinti ir smulkiu verslu besiverčianti Regina Šutaitė apgailestauja, jog įstatymai ir paramos verslui tvarkos kartais prasilenkia su žmogiškumu.
Dėl karantino savo individualios veiklos negalinti vykdyti kelmiškė verslininkė Regina Šutaitė kreipėsi į Užimtumo tarnybą prašydama subsidijos, kuri darbą turinčiam žmogui skiriama tuo atveju, kai su darbu susijusios jo pajamos neviršija minimalios algos. Išmoka verslininkei skirta. Tačiau tik už spalio mėnesį, nes tą mėnesį turėjo nedarbingumo lapelį. Lapkričio mėnesį nutraukta, nes pajamos minimalų atlyginimą viršijo dviem centais.

Minimalus atlyginimas viršytas dviem centais

Jau keleri metai Regina Šutaitė valytojos darbą Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje derina su verslu. Atlikusi tiesioginį darbą, prekiauja dėvėtais drabužiais. Kadangi, paskelbus karantiną, prekiauti uždrausta, moteris kreipėsi į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos.

Išmoka jai buvo paskirta. Ji skiriama tuo atveju, kai dirbantis ir verslą turintis žmogus darbinių pajamų gauna ne daugiau kaip minimalų atlyginimą. Už spalio mėnesį verslininkei išmokėta 49 eurų parama. Mat, tą mėnesį turėjo nedarbingumo lapelį, todėl pajamos buvo mažesnės. Prieš kelias dienas gavo raštą iš Užimtumo tarnybos, jog išmoka už lapkričio mėnesį jai nutraukta, nes jos atlyginimas yra 607 eurai ir 2 centai. Tai yra dviem centais viršija minimalų atlyginimą.

Sužinojusi, kad subsidija jai nutraukta, R. Šutaitė kreipėsi į redakciją. „Apmaudu, jog dėl dviejų centų, kuriais viršytas minimalus atlyginimas, negaliu gauti subsidijos, – guodėsi moteris. – Ar du centai gali prilygti 257 eurų paramai?

Aš kaip smulkioji verslininkė patiriu nuostolį, ir subsidija man privalo būti mokama.

O kad mano atlyginimas už lapkričio mėnesį dviem centais viršijo minimalų – ne mano kaltė. Darbo sutartyje nurodyta, kad mano atlyginimas – minimalus.

Suprantu, specialistai laikosi Įstatymo. Bet sausas įstatymas kartais dėl dviejų centų prasilenkia su žmogiškumu. Prisimenu, kaip kažkas iš valdžios žmonių kalbėjo, jog, esant reikalui, į kiekvieną atvejį bus pasižiūrėta individualiai. Bet kalbos ir liko kalbomis.“

Paradoksalu, bet įstatymiška

Panaši istorija R. Šutaitei nutiko ir per pavasario karantiną. Tąkart jos darbinės pajamos minimalią algą viršijo trimis eurais. Užimtumo tarnybos specialistai moteriai patarė kreiptis į Užimtumo tarnybos direktorių, gal bus padaryta išimtis.

Ji paklausė patarimo. Išsiuntė tokio turinio laišką: „Mano ekonominė veikla yra įtraukta į neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių veiklų sąrašą. Esu dirbanti, gaunu minimalią algą. Už kovo mėnesį man išmokėta subsidija. Už balandžio mėnesį parama nesuteikta, nes darbinės pajamos trimis eurais viršijo minimalią algą. Trys eurai, manau, nėra pagrindas nutraukti subsidijos mokėjimą už balandžio mėnesį.

Prašau įsigilinti į susidariusią padėtį ir skirti man subsidiją išimties tvarka. Mano verslas nukentėjo įvedus karantiną dėl COVID-19.“

Bet gavo sausą atsakymą, jog padaryti jai išimtį neleidžia įstatymas. Informaciją apie darbo užmokestį ir galimybę skirti išmoką Užimtumo tarnyba gauna iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos. Pasirodo, jeigu bent centu darbinės pajamos viršija minimalų atlyginimą, išmoka neskiriama.

„Iš „Sodros“ gauta informacija, kad Jūsų darbo užmokestis už balandžio mėnesį buvo didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą. Kadangi neatitinkate Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui mokėjimas Jums nutrauktas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 4 dalies 2 punktu, asmeniui mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo nebeatitinka bent vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo sąlygų sąrašas yra baigtinis ir neturintis išimčių“, – konstatuojama gautame rašte.

Kad paramos mokėjimas būtų pratęstas vėlesniais mėnesiais, verslininkė ir neprašė. Rado kitų būdų uždirbti ir kompensuoti dėl pandemijos patirtus nuostolius. Šiemet teiks prašymą iš naujo.

Kaip atsitiko, jog už minimalų atlyginimą dirbančios moters „Sodrai“ nurodomos pajamos tampa dviem centais ar trimis eurais didesnės negu minimalus atlyginimas?

Kelmės rajono savivaldybės centralizuotos švietimo, kultūros ir sporto įstaigų buhalterijos vadovė Gražina Narkienė paaiškino, jog įsakyme nurodytas R. Šutaitės darbo užmokesčio koeficientas. Dėl to susidaro neženklus skirtumas. G. Narkienė pažadėjo, jog klaida bus ištaisyta. Jeigu „Sodra“ priims pataisytus dokumentus, išmoką moteris galės gauti ir už lapkričio mėnesį.

Dėl smulkmenos patenkama į spąstus

Verslininkė džiaugiasi, jog rajono institucijos jautriai sureagavo į jos problemą. Tačiau mano, jog būtina kelti paramos verslui netobulumo problemą.

„Manau, jog su panašia „parama“ verslui susiduriu ne aš viena. Kiek teko girdėti, smulkių ūkių šeimininkai ne visi gavo 200 eurų išmoką, nes dirbo, ir darbinės pajamos keliais centais ar euru viršijo minimalų atlyginimą.“

Užimtumo tarnybos specialistai R. Šutaitės atvejį taip pat laiko paradoksaliu, nelogišku. Esą, ar paramos prašantis žmogus atitinka kriterijus nustatoma automatiškai. Todėl kartais ir vienas centas gali sukliudyti gauti paramą. Yra buvęs ir toks atvejis. Žmogiškumo faktoriaus čia nėra.

Saugikliai sudėti tam, kad paramos negautų daug uždirbantys ir verslą turintys gyventojai. Tačiau turėtų būti nurodytos tam tikros žirklės. Tarkim minimalų atlygį viršijančios pajamos galėtų būti ne didesnės kaip dešimt ar dvidešimt eurų. Tuomet paramos prašytojams nereikėtų gadintis nervų dėl dviejų centų ar trijų eurų.

Į šiuos griežtai minimalaus atlyginimo spąstus patenka nemažai žmonių. Mat, darbdaviai kvalifikuotiems darbuotojams neturintys teisės mokėti minimalaus atlyginimo dažniausia nustato ne 607, o 608 – 610 eurų mėnesio atlygį. Taigi, atlyginimas jau nėra minimalus, bet iš esmės – mažas. O, jeigu žmogus šalia darbo turi nedidelį verslą, kuris dėl karantino sustojęs, negali gauti paramos.