Atleido nuo mokesčio

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Užsiėmimams per karantiną nevykstant Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo mokinių tėveliams,kaip ir kitų neformaliojo švietimo įstaigų mokinių šeimoms nereikės mokėti mokesčio už ugdymą.
Joniškio rajono taryba neeiliniame Tarybos posėdyje nusprendė atleisti nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose karantino metu ir taip pat numatė ateityje galimas pateisinamas priežastis, dėl kurių nereiktų mokėti.

Sprendime numatyta, kad nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose 100 procentų atleidžiami mokiniai, jei neformaliojo švietimo programa nevykdoma ar vykdoma nuotoliniu būdu dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių – nuo paskelbto karantino pradžios iki karantino pabaigos.

Lygiai taip pat nereikės mokėti už mokinius neformaliojo švietimo įstaigoms, kai vaikai užsiėmimų nelanko per atostogas bendrojo lavinimo mokyklose. Dar vienas atvejis, kada tėvelių piniginės nenukentės, tai jeigu nelankę ne mažiau kaip dvi savaites užsiėmimų mokiniai per tris dienas ugdymo įstaigai pateiks argumentuotą tėvų arba globėjų, rūpintojų paaiškinimą.

Toks sprendimas priimtas, remiantis kitų savivaldybių pavyzdžiais.