Prieš šventes – vėl kelių blokada

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Jau nuo rytdienos ties įvažiavimais į Savivaldybes bus pastatytos policijos užkardos. Keliaujantieji be rimtos priežasties gali būti apsukti arba užsidirbti administracinę atsakomybę už karantino taisyklių pažeidimą.
Jau rytoj šalies keliuose, ties Savivaldybių ribomis, vėl dirbs sustiprintos policijos pajėgos – vyks keliaujančiųjų asmeniniais automobiliais ir viešuoju transportu kontrolė. Patikras švenčių dienomis numatoma vykdyti ir Savivaldybių teritorijose. Šiaulių miesto gyventojams kelias bus atviras tik į Šiaulių rajoną, o įvažiavimus į kitas apskrities Savivaldybes blokuos policija.

Policija organizuos stacionarius ar mobilius kontrolės postus visų šalies savivaldybių centrų prieigose, kuriuose bus kontroliuojamos įvažiuojančios ir išvažiuojančios į miestus ar iš miestų transporto priemonės. Dalis įvažiavimų bus užtverta techninėmis priemonėmis, bus įrengiamos stebėjimo kameros ar statomi draudžiamieji ženklai.

Sustiprinta policijos kontrolė, kurios tikslas – apriboti asmenų judėjimą tarp savivaldybių, bus vykdoma nuo rytdienos iki balandžio 6-osios vidurnakčio.

Jei vykstama neatidėliotinais reikalais, rekomenduojama su savimi turėti dokumentus, kurie patvirtina vykimo tikslą.

Vežti tos pačios šeimos ir (ar) namų ūkio narius į darbą (ar pasiimti iš darbo) į kitą savivaldybę negalima. Asmuo, dirbantis toje savivaldybėje, turi vykti pats (pavyzdžiui, viešuoju transportu, su bendradarbiais ar kt.).

Vykimas į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų galimas. Tokiu atveju vykstantis asmuo turi turėti tarptautinį keliavimą pagrindžiančius dokumentus.

Parsivežti grįžusius iš užsienio asmenis, kuriems netaikoma saviizoliacija, iš aptarnaujančių tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostų, autobusų stočių, gali tik tos šeimos ir (ar) namų ūkio, su kuriais grįžusysis apsistos, nariai. Analogiška sąlyga taikoma ir nuvežant asmenis į minėtus objektus.

Išimtis taikoma nepilnamečiams vaikams ir asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti patys – juos iš minėtų objektų parvežti ar į juos nuvežti, gali bet kuris tos savivaldybės, kurioje grįžusysis apsistos, asmuo.

Užsienio valstybių piliečiams, kurie yra Lietuvos piliečių šeimos nariai arba su jais sudaro vieną namų ūkį užsienio valstybėje, atvykstant į Lietuvą taikomos aukščiau nurodytos sąlygos.

Kai asmenys parvyksta iš užsienio viena transporto priemone, jie gali vykti į savo gyvenamųjų vietų savivaldybes kartu. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie asmenys turi turėti parvykimo iš užsienio valstybės faktą ir maršrutą Lietuvoje pagrindžiančius dokumentus.

Kai vykstama tam, kad pasirūpintų asmenimis, kurie serga ar negali pasirūpinti savimi patys – leidžiama, tačiau, atsižvelgiant į itin didelę tokių atvejų įvairovę, tokius atvejus pareigūnai vertins individualiai. Vykstantiems asmenims rekomenduojama turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz. apie prižiūrimo asmens sveikatos būklę), kai tokia galimybė yra.

Vykimas dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų galimas, būtina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos). Nesant kitų galimybių, ligonį nuvežti leidžiama šeimos ir (ar) namų ūkio nariui.

Taip pat leidžiama vykti vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise. Atkreipiame dėmesį, kad vykimas galimas tik vykstant kartu su nekilnojamojo turto savininku.

Vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje, galima tik mirus artimiesiems giminaičiams.

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų, į šį skaičių neįtraukiant dalyvaujančių asmenų šeimos ir (ar) namų ūkio narių, ritualines paslaugas teikiančių asmenų.

Vykstant į laidotuves rekomenduojame su savimi turėti mirties liudijimo kopiją ir (ar) patvirtinimą iš laidojimo paslaugas teikiančios įstaigos apie laidotuvių datą. Jei vykstate kartu su savo šeimos ir (ar) namų ūkio nariais, būtina turėti šiuos ryšius įrodančius dokumentus.