Girtas ir beteisis taranavo tvorą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­to ir tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­čio vy­ro ne­su­val­dy­tam au­to­mo­bi­liui "Vol­vo V40" pri­reiks re­mon­to.

Tre­čia­die­nį, apie 21 va­lan­dą, Rad­vi­liš­ky­je, ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti ir ne­blai­vus 44 me­tų vy­ras, ne­su­val­dęs vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio "Vol­vo V40", rė­žė­si į J. Ja­ra­mi­no gat­vė­je esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo tvo­rą.

Įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam nu­sta­ty­tas 2,17 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Rad­vi­liš­kie­čių, J. Ja­ra­mi­no gat­vės gy­ven­to­jų, tvo­ra neat­lai­kė smū­gio ir nu­griu­vo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.