Per 20 konkursų į Šiaulių švietimo įstaigų vadovus

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja.
Šiaulių miesto savivaldybės žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė informavo, kad Savivaldybės administracija skelbs per 20 konkursų į švietimo įstaigų vadovų pareigas.

Įgyvendinant švietimo nuostatas ir pereinant prie 5 metų švietimo įstaigų vadovų kadencijų, šįmet skelbiami konkursai į tų vadovų vietas, kurie įstaigoms vadovavo 10 ir daugiau metų. Tai Lieporių, Sporto gimnazijos, Gegužių, Gytarių, Jovaro, Ragainės, Rėkyvos, Salduvės "Romuvos", "Sandoros" progimnazijos, Logopedinė mokykla, "Dagilėlio" dainavimo mokykla, Jaunųjų gamtininkų, Jaunųjų turistų centrai, 1-oji muzikos mokykla, lopšelis-darželis "Gluosnis", Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba. Į šių įstaigų vadovų pareigas konkursai vyks spalio-lapkričio mėnesiais.

Dar trys įstaigos yra jau likusios be vadovų, konkursai jau skelbti, bet nesėkmingai. Tai "Juventos" progimnazija, Šiaulių dailės mokykla ir Jaunųjų technikų centras. Čia konkursai vyks rugsėjį.

A. Lesauskienė sakė dar neturinti informacijos, kas iš dirbančių vadovų pretenduos likti savo pareigose ir dalyvaus konkursuose.
Be to, departamento vadovė sakė žinanti, kad yra teikiama Švietimo įstatymo pataisa, kuri leis užskaityti labai gerą vadovo 10 metų darbą, kad jam nebereikėtų eiti į konkursą.
"Statistika rodo, kad daug metų išdirbę vadovai sunkiai įveikia kompetencijų vertinimą", – sakė A. Lesauskienė.
 

Susijusios naujienos