Minėtos 81-osios pirmųjų masinių trėmimų metinės

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Prie Šiaulių geležinkelio rampos ištremtieji pagerbti gėlių žiedais.
Birželio 14-ąją Šiauliuose Gedulo ir vilties dienos minėjimas prasidėjo visuotine tylos minute, po jos skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės vyko tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Tradiciškai minėjimo renginys vyko prie geležinkelio rampos. Čia uždegtos žvakės, padėtos gėlės, prisiminti ištremtieji – grįžę ir amžiams likę Sibiro žemėje.

„Grįžome, kad liudytume“, – sakė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė.

Minėjime koncertavo Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų orkestras ir vaikinų kvartetas „Falco“.

Šiaulių katedroje Gedulo ir vilties dienos renginių programą tęsė koncertas „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ ir šv. Mišios.

Venclauskių namuose-muziejuje Gedulo ir vilties diena minėta išvakarėse: pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir genocido muziejaus darbuotojų parengta knyga „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 m. tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“. Dalyvavo knygos sudarytojos Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda Jarušaitienė, LGGRTC leidyklos atstovai.