Daukanto gimnazijos pavadinimo nekeitė, nes nebesusigaudo dėl bendruomenės nuomonės

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto taryba davė Simono Daukanto gimnazijos bendruomenei mėnesį „išgryninti savo nuomonę“, kaip norėtų ugdymo įstaigą pavadinti.
Ketvirtadienį Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos krypties ir pavadinimo keitimas Savivaldybės tarybos posėdyje liko nesvarstytas. Miesto Tarybai teiktu sprendimo projektu buvo siekiama įvykdyti Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūrinę pertvarką pakeičiant jos paskirtį iš bendrosios gimnazijos į inžinerinio ugdymo gimnaziją, skirtą mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų inžineriniam ugdymui, pakeisti mokyklos pavadinimą ir patvirtinti naujus jos nuostatus.

Šis sprendimo projektas sulaukė didelio visuomenės rezonanso, nes iš gimnazijos pavadinimo buvo dingęs Simono Daukanto vardas, ją pavadinti siūlyta Šiaulių inžinerine gimnazija. Kai kurių politikų ir švietimo bendruomenės atstovų nuomone, lietuvių istorikas, švietėjas, tautinio atgimimo veikėjas Simonas Daukantas nėra susijęs su inžinerija. Dar vienas „akmeninis“ argumentas – taip nubalsavo didžioji dalis gimnazijos bendruomenės.

Ketvirtadienį vykusiame Tarybos posėdyje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė paprašė politikų išbraukti šį klausimą iš posėdžio darbotvarkės, nes gimnazijos bendruomenės nuomonė staiga tapo dviprasmiška ir ją esą reikia pasitikslinti. Vedėja žadėjo su šiuo klausimu grįžti į kovo mėnesio Tarybos posėdį. Dauguma politikų tam pritarė – tik vienas susilaikė ir vienas balsavo prieš.

Tokia įvykių eiga pasipiktino alternatyvių sprendimo projektą – pavadinti gimnaziją Simono Daukanto inžinerine gimnazija – teikusį Tarybos narį Juozą Pabrėžą. Jis pastebėjo, kad klausimas buvo parengtas labai gerai, mokyklos krypties keitimas į inžinerinę apibrėžtas. Diskusijų buvo tik dėl pavadinimo, tačiau šią koliziją buvo galima išspręsti balsuojant už alternatyvių sprendimą.

„Šis klausimas sukėlė tiek aistrų. Ir ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje. Ir aš manau, kad šiandien mes tas aistras galėjome nuraminti. priėmę sprendimą ir gimnazijai, ir Šiauliams palikę garbingą Simono Daukanto vardą.“, – kalbėjo J. Pabrėža, nusistebėjęs, kad Administracija, vien dėlto, kad įvyko susikirtimas dėl pavadinimo, drįsta atsiimti iš Tarybos gerai parengtą sprendimą. Todėl tos aistros virs iki kito Tarybos posėdžio.

„Gal Juozas nežino, bet visas šitas keitimas kilo iš bendruomenės, o po to pati bendruomenė keitė savo sprendimą, todėl lieka neaišku, kuris tas sprendimas turėtų galiausiai likti. Dabar jie turės mėnesį laiko išsiaiškini, kuris tas sprendimas galutinis“, – aiškino meras Artūras Visockas.

Šis klausimas miesto Tarybos turėtų būti svarstomas kovo 2 dieną.