Į avariją pateko automobilis ir du motociklai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Į ap­si­suk­ti su­gal­vo­ju­sio vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lį rė­žė­si mo­to­cik­las "Hon­da".

Tre­čia­die­nį, prieš aš­tuo­nias va­ka­ro, Šiau­liuo­se, Ka­ra­liau­čiaus ir Prū­sų gat­vių san­kir­to­je, į ap­si­su­ki­nė­jan­čio au­to­mo­bi­lio "Vol­vo S80" ga­li­nę da­lį at­si­tren­kė mo­to­cik­lo "Hon­da" 21 me­tų vai­ruo­to­ja, o gre­ta va­žia­vęs, 21 me­tų vai­ki­no vai­ruo­ja­mas mo­to­cik­las "Hon­da", ne­su­val­dy­tas vai­ruo­to­jo vir­to ant šo­no.

Įvy­kio me­tu ne­žy­miai su­si­žei­dė abu mo­to­cik­lus vai­ra­vę jau­nuo­liai.

Komentarai

kike    Ket, 2019-10-17 / 18:52
Motociklietai aišku, judėjo vėžlio greičiu ir nespėjo sustoti ar apvažiuoti kliūtį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.