Butą nusiaubė gaisras

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ras vie­na­me iš Drau­gys­tės gat­vės bu­tų ki­lo šei­mi­nin­kui de­gi­nant elekt­ros lai­dus.

Ko­vo 5 die­nos po­pie­tę Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­te esan­čia­me bu­te, ki­lo gais­ras, ku­rį, kaip įta­ria­ma, su­kė­lė pa­ts šei­mi­nin­kas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pa­tal­pos už­si­de­gė, kai 37 me­tų šei­mi­nin­kas de­gi­no elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos lai­dus.

Gais­ro me­tu iš­de­gė bu­tas, ap­rū­ko bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riaus sie­nos.

Gais­rą už­ge­si­no at­vy­kę ug­nia­ge­siai.

Vy­ras pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ką.

Po­li­ci­ja dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Komentarai

miestietis    Pir, 2020-03-09 / 08:28
Mačiau, nabagas, toks nesuprantantis pastiręs ir išsigandęs, ot kaimynams tokį, be nuovokos, turėti šalimais, tai kaip ant bombos gyventi.
kike    Ant, 2020-03-10 / 07:15
Tai jei savo bute, savo laidus degino, koks čia dar tyrimas dėl turto sunaikinimo?
Zita    Tre, 2020-03-11 / 11:27
Neduok dieve tokius kaimynus, neduok dieve gyventi tokiam bomžų bendrabutyje, kur tualetai, virtuvės koridoriuose ir viskas bendra. Bendri ir visi skaitliukai, amžini barniai, pijokystės, policijos vizitai, kas rytą su šikpuodžiais keliavimas į tualetus...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.