Iš elitinio turnyro D. Domikaitytė grįžo su aukso medaliu

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pir­mą kar­tą pres­ti­ži­nia­me UWW "Klip­pan La­dy Open-2020" im­ty­nių tur­ny­re lie­tu­vė pel­nė auk­so me­da­lį – tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti Da­nu­tei Do­mi­kai­ty­tei.
Šve­di­jo­je vy­ku­sia­me UWW "Klip­pan La­dy Open-2020" im­ty­nių tur­ny­re šiau­lie­tė Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį.

Da­nu­tė 13:3 nu­ga­lė­jo Ja­po­ni­jos rink­ti­nės ko­vo­to­ją, ant­ro­je ko­vo­je šva­riai 11:1 įvei­kė Ame­ri­kos rink­ti­nės im­ty­ni­nin­kę, o fi­na­le taip pat šva­ria per­sva­ra 10:0 įvei­kė ki­tą JAV rink­ti­nės ko­vo­to­ją.

Ki­ta Lie­tu­vos im­ty­ni­nin­kė Ka­mi­lė Gau­čai­tė ma­ža­ja­me fi­na­le dėl tre­čio­sios vie­tos ne­ko­vo­jo dėl pa­blo­gė­ju­sios sa­vi­jau­tos ir li­ko ket­vir­to­jo­je po­zi­ci­jo­je.

Šia­me aukš­čiau­sio ran­go im­ty­nių tur­ny­re, ku­ria­me ko­vo­ja vi­so pa­sau­lio at­le­tės, Lie­tu­vos im­ty­ni­nin­kė pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį.Spor­ti­nin­kes tre­ni­ruo­ja Lie­tu­vos im­ty­nių rink­ti­nės tre­ne­riai Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus.