Šiaulių miesto ir rajono maudyklose vanduo švarus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prūdelyje nuo tiltelio mėgsta šokinėti vaikai, bet tai gali virsti nelaime

Bir­že­lio 3 die­ną at­li­kus van­dens ko­ky­bės ty­ri­mus nu­sta­ty­ta, kad Šiau­lių mies­to mau­dyk­lo­se mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša ne­vir­ši­jo leis­ti­nų ri­bi­nių dy­džių, van­dens žy­dė­ji­mas ne­pas­te­bė­tas.

Tir­tos ke­tu­rios mau­dyk­los: Rė­ky­vos eže­ro, Prū­de­lio ir Talk­šos prie Sal­du­vės par­ko.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės van­dens tel­ki­nių mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė taip pat ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas. Tir­ta 14 mau­dyk­lų: Bu­bių (Šiau­lių jū­ra), Paš­vi­nio, Pae­že­rių eže­rų, Rau­dė­nų ir Pa­ku­mul­šių tven­ki­nių, Ven­tos upės Kur­šė­nų mies­to ri­bo­se, Kur­šė­nų kar­je­rų, Ši­lų, Nai­sių, Šve­dės tven­ki­nių, Kai­rių, Gu­de­lių, Ge­lu­vos ir Bi­jo­tės eže­rų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.