Stoginėje atidaryta dailininko Arūno Augučio paroda

Pakruojo ugniagesių draugijos stoginės nuotr.
Atidaryme dalyvavo parodos autorius Arūnas Augutis.
Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje atidaryta dailininko Arūno Augučio darbų paroda „Mito...logij(k)a“.

Stoginėje menininkas eksponuoja tapybos darbus, asambliažus.

Parodos atidaryme dalyvavęs A. Augutis pristatė kūrybą ir buvo pasveikintas renginio dalyvių. Autoriui skirta ir muzikinė dovana – kanklėmis grojo ir dainavo Pakruojo kultūros centro etninės kultūros darbuotoja Ramunė Petraitienė.

A. Augutis ne tik tapo, bet ir kuria scenografiją, keramikos kūrinius, ekslibrisus, reklamas ir firminius ženklus.

Yra surengęs 16 personalinių parodų įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dailininko darbai ne kartą eksponuoti užsienyje: Italijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Norvegijoje.

Menininkas yra Rokiškį garsinančių langinių tapymo idėjos iniciatorius. Į langinių tapymo plenerus Rokiškyje sukviečia menininkų iš visos Lietuvos bei užsienio šalių.

A. Augutis yra ir pedagogas, moko moksleivius piešimo, tapybos, keramikos, erdvinės plastikos ir dailėtyros.