Šiaulių miesto dienų proga – naujos parodos ir veiklos

Kris­ti­nos STE­PO­NA­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Nuo va­kar Šiau­lių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vei­kia tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Kur­šo ir Žiem­ga­los ku­ni­gaikš­tys­tė ir Lie­tu­vos Di­džio­ji Ku­ni­gaikš­tys­tė 1561–1795 m.“.
Šiaulių „Aušros“ muziejus per „Šiaulių dienas 786“ siūlo veiklų visuose padaliniuose.

Chaimo Frenkelio viloje nuo vakar tris savaites galima apžiūrėti Šiaulių miesto garbės piliečio, mecenato ir kolekcininko Edmundo Armoškos dovaną – itin vertingą dailės kūrinių kolekciją. Lankytojams pristatomi vieno garsiausių šiuolaikinių Lietuvos dailininkų Šarūno Saukos, žymaus litvako tapytojo Arbit Blato (Nechemija Arbitblatas, 1908–1999), lietuvių išeivijos dailininko Jono Rimšos (1903–1978), tapytojo Solomono Teitelbaumo, grafikės Birutės Stančikaitės kūriniai.

Fotografijos muziejuje rugsėjo 7–10 dienomis vyksta tarptautinis simpoziumas.

Šiaulių istorijos muziejuje nuo vakar pradėjo veikti tarptautinė paroda „Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1561–1795 m.“. Parodos pristatymo renginys vyks rugsėjo 21 dieną.

Vakar Venclauskių namuose svečiavęsi Šiaulių skautai dalijosi įspūdžiais ir patirtimis – Venclauskių namuose dabar veikia paroda „Kartą skautas – visad skautas!“.

Šiaulių „Aušros“ muziejus dalyvauja ir Vilniaus gatvės bulvare pirmą kartą organizuojamoje „Šiaulių turizmo gatvėje“.

Rytoj Žaliūkių malūnininko troboje vyks projekto „Tradiciniai sambūriai prie Žaliūkių vėjo malūno“ renginys. Lankytojų lauks Nikodemo Vaineikio muzikos instrumentų kolekcijos prakalbinimas ir Ugnės Vaineikienės surinktų daiktų istorijos. Vaineikių šeima pristatys sukauptas muzikos instrumentų, senovinių skarelių, nosinaičių, senovinių mokyklinių reikmenų kolekcijas.