Radijo ir televizijos muziejus kvietė į 40-ąją transliaciją

Gintarės PAKULYTĖS nuotr.
Renginio „Mūsų 40-oji transliacija“ dalyvius pasveikino „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Odeta Stripinienė.
Radijo ir televizijos muziejuje vyko muziejaus 40-mečiui paminėti skirtas renginys „Mūsų 40-oji transliacija“.

Šiaulių bulvare, prie Radijo ir televizijos muziejaus, skambėjo iš magnetinės juostos ir vinilinių plokštelių grojamos lietuviškos estradinės dainos. Susitikę buvę ir esami muziejaus darbuotojai prisiminė vykdytas veiklas, muziejaus ištakas ir istoriją, kalbėjosi apie ateities planus.

Jubiliejui skirtame renginyje pagerbtas ir muziejaus iniciatoriaus pirmosios ekspozicijos autoriaus, P. Bugailiškio premijos laureato, kraštotyrininko, inžinieriaus Jono Rimkevičiaus (1940–2016) atminimas.

Radijo ir televizijos muziejus buvo įkurtas 1982 metų gegužės 7 dieną. Veiklą muziejus pradėjo sukaupęs 900 eksponatų. Muziejus buvo įkurtas visuomeniniais pagrindais. Talkino krūvon suburti dar caro laikų, tarpukario šiauliečiai radistai, radijo mėgėjai: Stasys Brašiškis, Balys Tolutis, Vaclovas Stepošaitis, Antanas Laucevičius, Petras Radžiūnas.

Ilgą laiką muziejui vadovavo inžinierė, muziejininkė, kraštotyrininkė Genovaitė Žukauskienė.

1994 metais Radijo ir televizijos muziejus tapo Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu. Muziejuje sukaupta per 5 000 eksponatų kolekcija: nuo muzikinių dėžučių, gramofonų, patefonų iki įvairiausių televizijos imtuvų. Lankytojai gali paieškoti radijo stočių su senais radijo imtuvais, išbandyti telegrafo aparatą ir Morzės abėcėle pasiųsti SOS signalą.

Radijas ir televizorius Šiauliuose turi senas tradicijas. Šiauliuose vyko pirmieji mėgėjiški eksperimentiniai radijo ryšio bandymai, 1924 metais Šiauliuose buvo įkurta S. Brašiškio radijo laboratorija, joje sukonstruoti ir pagaminti pirmieji detektoriniai ir lempiniai radijo imtuvai, 1961 metais buvo įkurta televizorių gamykla, kurioje 1963 metais pagaminti pirmieji televizoriai „Temp“, o 1968 metais pradėta gamykloje sukonstruotų nespalvotų televizorių „Tauras“ gamyba.