Muziejus gavo vertingą dovaną

„Aušros“ muziejaus nuotr.
Mečislovas Markauskas (1891–1979) – teisininkas, politikas, I ir II Seimo narys, visuomenės veikėjas, trijuose atsiminimų sąsiuviniuose aprašė gyvenimo įvykius nuo vaikystės iki grįžimo iš tremties Sibire 1963 metais.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namus aplankę Larisa Marčinauskienė su sūnumi padovanojo savo senelio Mečislovo Markausko ranka rašytus atsiminimus. M. Markauskas (1891–1979) – teisininkas, politikas, I ir II Seimo narys, visuomenės veikėjas.

„Iš praeities atsiminimų. Atsiminimai ir samprotavimai“ – toks pavadinimas užrašytas autoriaus.

Trijuose atsiminimų sąsiuviniuose M. Markauskas aprašo savo gyvenimo įvykius nuo vaikystės Mosėdžio pradžios mokykloje iki grįžimo iš tremties Sibire 1963 metais.

Prisiminimuose aptariami istoriniai įvykiai, kuriuose M. Markauskui teko dalyvauti, paminėta daug žinomų Lietuvos žmonių, su kuriais jam teko bendrauti ir kartu dalyvauti įvairiose veiklose.

Savo, kaip advokato karjerą, M. Markauskas pradėjo Marijampolėje, pas Andrių Bulotą, o 1925 metais atvyko į Šiaulius, kur perėmė ką tik mirusio advokato Stanislovo Lukauskio darbus.

Atsiminimuose M. Markauskas aprašo ir kai kurias Šiauliuose vestas bylas.

Teisinininkas buvo artimas Venclauskių šeimai, apie 1925–1926 metus dirbo K. Venclauskio padėjėju, o M. Markausko dukters Nijolės krikšto mama buvo Stanislava Venclauskienė.

Muziejui šie atsiminimai – naujas ir vertingas istorinių faktų apie miesto ir Lietuvos istoriją šaltinis.