Naujoje Akmenėje pablogėjo geriamojo vandens kokybė

Vytauto RUŠKIO nuotr.
UAB „Ak­me­nės van­de­nys“ dar­buo­to­jas iš­pils­to ge­ria­mą­jį van­de­nį, at­vež­tą į kie­mus.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je į kie­mus pa­siū­ly­ta at­vež­ti ge­ria­ma­jį van­de­nį mo­bi­lio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, nes iš van­den­tie­kio čiau­pų van­duo nea­ti­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Ta­čiau kol kas ge­resn­io van­dens pa­gei­dau­ja ma­žu­ma mies­to gy­ven­to­jų.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je maž­daug prieš mė­ne­sį pa­ste­bė­ta, kad van­den­tie­kio van­duo te­ka ne­skaid­rus, įga­vo kva­pą.

To­dėl im­ta dau­giau pirk­ti ge­ria­mo­jo van­dens pre­ky­bos cent­ruo­se.

Ge­ria­ma­jį van­de­nį tie­kian­ti UAB „Ak­me­nės van­de­nys“ pri­pa­žįs­ta: ko­ky­bė pa­blo­gė­jo. Ge­le­žies lit­re van­dens ran­da­ma apie 450 mi­lig­ra­mų, kai pa­gal nor­ma­ty­vus lei­džia­ma 200 mi­lig­ra­mų.

Bend­ro­vė pa­skel­bė, kad van­de­nį at­veš prie gy­ve­na­mų­jų na­mų mo­bi­lio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, kai gy­ven­to­jai už­si­sa­kys.

Pir­miau­sia pa­pra­šė Žal­gi­rio 31 na­mo gy­ven­to­jai. To­nos tal­pos cis­ter­no­je van­dens at­ve­žę "Ak­me­nės van­de­nų" dar­buo­to­jai lau­kė žmo­nių ke­lias va­lan­das. Iš­si­ne­šio­ta 200 lit­rų.

Ki­tą die­ną – kvie­ti­mas į Nep­rik­lau­so­my­bės 2 na­mo kie­mą. Lau­kė ke­lių žmo­nių ei­lu­tė. Jiems pa­ka­ko pri­si­pil­ti ke­tu­ris po 5 lit­rų tal­pos in­dus.

Šią sa­vai­tę už­sa­ky­mą pa­tei­kė pir­mo­ji įstai­ga – "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je vei­kian­ti val­gyk­la. Jos dar­buo­to­jos tei­gė, kad ne­be­pa­to­gu vai­kams vir­ti mais­tą pa­ru­da­vu­sia­me van­de­ny­je.

Va­kar pa­pra­šy­ta van­dens at­vež­ti į UAB "Ak­me­nės ener­gi­ja" kon­to­rą.

Per dvi sa­vai­tes gau­ta šiek tiek dau­giau kaip de­šimt už­sa­ky­mų.

"Nau­jo­sios Ak­me­nės van­den­vie­tė­je su­si­da­riu­si ava­ri­nė si­tua­ci­ja tę­sis iki ki­tų me­tų ko­vo pa­bai­gos – tuo­met bus baig­ti nau­jų van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos dar­bai, pra­si­dė­ję praė­ju­sį mė­ne­sį", – sa­kė UAB "Ak­me­nės van­de­nys" di­rek­to­rius Ar­vy­das Suo­dis.

Jo tei­gi­mu da­bar tie­kia­mas ne­nu­ge­le­žin­tas van­duo iš grę­ži­nių Gau­džio­čiuo­se, o ve­žio­ja­mas van­duo pa­gal už­sa­ky­mą – iš iš Sab­laus­kiuo­se vei­kian­čių mo­der­nių grę­ži­nių.

Komentarai

kike    Ket, 2019-11-28 / 08:19
Akivaizdu, vanduo nėra blogas. Kur rasi geresnį vandenį, nei tiesiai iš gręžinio. O, kad rudas, prie ko čia geležis iš žemės gelmių. Vamzdžiai parūdyję. Pakeis kada nors į plastmasinius - džiaugsitės gerdami. Su plastmasės molekulėmis, kurių nesimato. Bet kur kas pavojingesnės.
Palinkėkim vieni kitiems kantrybės    Ket, 2019-11-28 / 11:05
Akmenė su tokiu vandeniu išgyveno tikėdama mero pažadais dešimtmetį . Ir kas atsitiko ? Naujosios gyventojams vanduo pablogėjo tik prieš mėnesį. Jei vadovautis Akmenės patirtimi, reikia apsišarvoti kantrybe iki 2029 . Žinoma jei meras nesikeis.
Romas    Ket, 2019-11-28 / 11:37
Prastas vanduo turi būti parduodamas žemesne kaina. Mokam už kokybę kaip prekybos centruose. Tačiau sąskaitose daug koeficientų ir dedamųjų už dangaus dažymo patarnavimus.
kaina    Ket, 2019-11-28 / 12:45
jau seniai perkame vandeni, nes tiekiamas rudas, su keistu kvapu ir greiciausiai kenksmingas sveikatai. Rubu neimanoma plauti, nekalbu apie gadinama namu turta.Turetu isvis neimti mokesciu, jei negeba sutvarkyti sistemu
Justas    Ket, 2019-11-28 / 15:46
Tai eilinis drg. mitrofanov pasityčiojimas iš žmonių.Senai N,Akmenės gyventojai nuodijami užterštu vandeniu ir apie tai nuo visuomenės slepiama.Ka veikia administracijos direktorė a laucienė ir vietinio ūkio ir turto valdymo sk. vedėja a, stonienė, ogi nieko tik žino didinti kainas.Akmenės vandenų direktorius a. suodis turi nedelsian atsitatydinti,nes visiškai neturi gebėjimų vadovauti,atvedęs įmonę į bankrota.
Kulverstuko pasakos    Ket, 2019-11-28 / 16:29

In reply to by Justas

Nusišniakejimas aukščiausiam lygminyje. Draugas Mitrofanovas išrinktas demokratinių būdu. Jei ne vandenų dabartinis direktorius išvis galėjo nutrūkti tiekimas vandens. Tik pasidžiaukime , kad savivaldybė kartu su įmonė rado lėšų daugiau nei 2mln Eur. atnaujinti įrenginius , kurie dirbo daugiau nei 40 metų.
bate    Ket, 2019-11-28 / 19:40
tai, kad per teliką rodė ir sakė, kad normalus tas vanduo, neviršyja ten jokių higienos normų...
Lobarantas    Pen, 2019-11-29 / 11:43
Geležis nekenke sveikatai o kai kuriais atvejais net rekomenduojama. Maisto papildų nereiks pirkti
monika    Ket, 2020-02-20 / 12:35

In reply to by Lobarantas

na taip, o kur dar netirti sunkieji metalai, geriau pasidomėkit, kokius standartus turi atitikti geriamas vanduo. Nejuokinkit laborante, kad geležis sveika. Pasidomėkit kaip reaguoja su geležimi sunkieji metalai.
JG    Šeš, 2019-11-30 / 23:02
Vandeni zmonem veza is moderniu greziniu, o kas patvirtins, kad ta talpa sterili, kas ja valo? Kodel nedaro kaip gyvenvietese kur buvo rastas arsenas vandenvietese? Ten zmonems veze vandeni 5 litru talpose, jie ateidavo ir pasiimdavo, cia kapi senoveje atejai su kibiriuku prisipylei, juokinga. Ir turetu be vandens vezti priemones skalbimo masinoms, virduliu ir t.t. prieziurai ir valymui.
kike    Sek, 2019-12-01 / 13:54

In reply to by JG

Tarp kitko, kiek tenka stebėti, nemažai Naujaakmeniečių vežasi vandenį iš šaltinių. Kas iš Latvijos, kas nuo Žagarės. Tad pirmyn, gersit bajorišką vandenį, dar ligas išsigydysit. Kas neturit mašinos, galit su dviračiais.
Petras    Sek, 2019-12-01 / 11:09
Akmenėje nuo 1956 metų iki š.m.spalio nebuvo vandens nugeležinimo įrenginiu ir išgyvenome , o čia.....
abc    Sek, 2019-12-01 / 19:18
Tiekia nekokybišką vandenį, mokesčius renka kaip už gerą. Ar tai nėra įžūlus pasityčiojimas. Vandens šiuo atveju turėtų būti 24/7. Sudėtinga pagalvoti kur ir kaip tokią galimybę organizuoti? Tyli uodegas pabrukę rajono vadovai, dar paragina pabūti kantriems. Juk ne apie savaitę ar dvi kalba eina. O vandenų vadovas negeba pats net situacijos paaiškinti, pasiunčia pavaldinius, atstovus, sunku net klausyti....Apie buitinės technikos agresyvų gadinimą, vamzdynų užteršimą net nekalba. O kaip skalbimas? Vaikų maudymas? Nekalbant jau apie suaugusius.
skaičiuojam    Pir, 2019-12-02 / 00:16

In reply to by abc

vienas kubas kainuoja mažiau nei 1 eur. Vienas žmogus sunaudoja maždaug 2mx3 , tai apie pora €. Brangiau kainuoja nuotekos. Jai toks jau blogas vanduo tai kur ji naudojat? Du buteliai alaus kainuoja brangiau nei 2mx3 alaus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.